Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Platform Tanımlama

Icon

Yol yüzeyinin oluşturulması aşamasında tip kesit editörü kullanılır. Platformu oluştururken editör içerisindeki hazır kütüphanede yer alan örnek tip kesitler kullanılabildiği gibi, kullanıcı kendi isteği doğrultusunda yeni bir tip kesit veya hali hazırda bulunan tanımları da düzenleyerek kullanabilir.Tip Kesit Editörüne ilk girildiğinde kullanıcıdan yeni bir çoklu tip kesit tanım dosyası (*.PLX) oluşturulması istenir.

  1. Netpro\Tip Kesit Editörü işlemine girilir.

     

  2. Ekle ile oluşturulacak tip kesit dosyasının adını ve bilgisayardaki konumunu belirleyiniz. (Uzantısı .PLX olacaktır.)

     

  3. Ardından km aralıklarının referans edileceği arazi kesit dosyasının gösterilmesi istenecektir. Arazi.KSE dosyasını gösterilir.


  4. Tip Kesit Editörü / Platform sekmesinde F3: Ekle butonu ile yeni bir km aralık satırı oluşturulur. 0 - 6500 arası için bir tanım oluşturulmalıdır.

  • No labels