Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kullanıcı Tanımlı Platform Geometrisinin Oluşturulması

 1. Editörün sol tarafında yer alan listede sağ tuşla tıklayarak yeni bir ana kategori eklenir. Bu ana kategori üzerinde tekrar sağ tuşla Platform isminde yeni bir tanım oluşturulur.

  Icon

  İlk tanım ana tip kesit tanımı olması nedeniyle otomatik olarak başlangıcı eksenin " 0,0 " noktasından başlamıştır. Kullanıcı istediği takdirde bu kuralı üzerine tıklayarak değiştirebilir.

 2. Kısayolu Sol Tanım altında bulunan % Eğim butonu ile Platform tanımına sola doğru başlanır.

  TanımAçıklama
  Kod Oluşacak olan kodun girildiği bölümdür. Kod kataloğunda tanımlı standart kodlar (?) kullanılabileceği gibi kullanıcı tanımlı kodlar da kullanılabilir.
  Yatay (Δx)Tanımın başlayacağı noktadan yatay mesafedir.
  Eğim (Yüzde)Oluşacak olan tanımın eğim değerinin girileceği bölümdür. Rakam girilebileceği gibi, eğim kodları da girilebilir. Tanım için D (Otomatik dever) değeri girilir.

 3. Diğer tanımlar da %Eğim özelliği kullanılarak aşağıdaki parametrelerde sırayla girilir.

  KODYatay (Δx)Eğim (Yüzde)Açıklama
  SO13.5DŞerit Sol 1
  SO23.5DŞerit Sol 2
  YKO2.5DYol Kenar Sol
 4. Bitiş kuralı işlemi ile yol kenarından şev uygulaması yapılacağı seçilir.
 5. Sağ Sol Aynı işlemi ile platformun solunda bulunan tanımlar sağ tarafa da aktarılır.
 6. Platform tanımının ardından, yol üst yapı elemanlarının tanımına geçilir. Üst yapı elemanlarının kalınlık değeleri aşağıdaki gibi olacaktır.

  Üst Yapı ElemanıKalınlık
  AŞINMA0.05
  BİNDER0.07
  TEMEL0.20
  ALT TEMEL0.20
 7. . Ekranın solunda bulunan listeden platform üzerine sağ tuşla tıklanır ve Yeni Alt Tanım komutu ile AŞINMA adıyla yeni bir alt tanım oluşturulur.

 8. Başlangıç kuralı üzerine tıklanarak AŞINMA tabakası için başlangıç kuralı belirlenir.Referans kod Ana Platform'un EKS noktası olacaktır. Aşınma tabakası Ana Platform'dan 0.05 cm aşağıda oluşacaktır, bu nedenle başlangıç kuralı düşey offset mesafesi -0.05 olarak girilir.


 9. %Eğim butonu ile referans bir hat oluşturulur. Ardından bu hat uzat fonksiyonları ile istenen parametrelerde uzatılacaktır.
 10. Bitiş Kuralı / Uzat fonksiyonu ile aşınma hattı aşağıdaki parametrelerde uzatılır.
 11. Platform / Sağ Sol Aynı komutu ile solda bulunan tanımlar sağ tarafa aktarılır.
 12. BINDER, TEMEL ve ALT TEMEL tanımları da AŞINMA ile aynı yöntemle hazırlanır.
 13. Rakortman tanımları ile oluşturulmuş olan rakortmanlar, istenen KOD'lara eklenir.
  Servis cebi için, YKO tanımı üzerine sol tuşla tıklanır ve yatay mesafe değerine +R01 eklenir.
  Genişlemeler için SO2 tanımına R02 , SA2 tanımına R03 eklenir.


 

 • No labels