Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şev Uygulaması

 1. Tip Kesit Editörü / Şevler sekmesine geçilir.

  Icon

  TCK-2007/73 nolu genelgesinde, dolgu şev eğiminin tespitinde dolgu boyunca en yüksek dolgu yüksekliği esas alınacak ve bu yüksekliğe göre verilen şev eğimi tüm dolgu boyunca (sağ ve sol dolgu yükseklikleri ayrı ayrı değerlendirilerek) kullanılacaktır.

 2. Şevler sekmesine sağ tuşla tıklanır ve varsayılan değerleri doldur butonu ile varsayılan şev tanımları doldurulur.
 3. Şev tanımlarında km bazlı değişiklik yapılmak isteniyorsa, özel dolgu ve yarma şev aralık tanımları kullanılabilir.
 4. Parametreler sekmesine geçilir ve yarma hendek değerine göre kritik yükseklik ve kritik mesafe tanımları oluşturulur. Proje için kritik yükseklik 0.75, kritik mesafe 3 olacaktır.


 5. İşlemler / Enkesitleri Üret komutu ile belirlenen parametrelerde .KSP noktaları üretilir.

 


Netpro 7.0 ile platforma şev uygulama işlemleri oldukça geliştirilmiş ve TCK standartlarıyla özellikle de 2007/73 nolu genelgesiyle tam uyumlu hale getirilmiştir.

TCK-2007/73 nolu genelgesinde, dolgu şev eğiminin tespitinde dolgu boyunca en yüksek dolgu yüksekliği esas alınacak ve bu yüksekliğe göre verilen şev eğimi tüm dolgu boyunca (sağ ve sol dolgu yükseklikleri ayrı ayrı değerlendirilerek) kullanılacaktır.

Öncelikle hangi dolgu yüksekliğine kadar hangi şev eğiminin kullanılacağının tespit edilmesi gerekmektedir. İstenilen yükseklik aralıkları belirlendikten sonra editörün sağ tarafında yer alan 3 nokta butonu ile Şev Tanımları Editörüne girilir. Bu kütüphanede yer alan hazır tanımlar kullanılabilir veya bu tanımlar tekrar düzenlenebilir. Editörün çalışma prensibi platform tanımları editörü ile hemen hemen aynı özellikleri sergilemektedir. 

Editörü TCK standartlarında varsayılan değerler ile doldurmak için, editörün herhangi bir yerinde farenin sağ tuşuna tıklayınız ve açılan menüden " Varsayılan Değerleri Doldur " işlemine giriniz.


Şevler Sekmesindeki Varsayılan Değerleri Doldur İşlemi
 

İşlem sonucunda otomatik olarak Yarma ve Dolgu hücreleri doldurulur. Ara yüzde yer alan Özel Dolgu/Yarma Şev Aralık Tanımları listeleri sayesinde istenilen km'lerde istenilen şev eğimi ister yarma, ister dolgu olsun tanımlanabilir. Bu listelerin kullanımı bir sonraki aşamada anlatılacaktır.

Pencerenin sol alt köşesinde yer alan birinci opsiyon olan Araştırma Raporu'nu kullan opsiyonu, yarma tanımlarının ve dolgu yükseklik değerinin şevler sekmesinde girilen en büyük değerden daha büyük olması durumundaki dolgu tanımlarının Araştırma Raporu Şev Tanımları tablosundan alınmasını sağlar.
Pencerenin sol alt köşesinde yer alan ikinci opsiyon olan TCK Yönetmeliğine Göre opsiyonu , 2007/73 nolu TCK genelgesinde ön görülen şev uygulaması yapılabilir. Bu opsiyon aktif hale getirildiğinde her bir dolgu aralığındaki en yüksek dolgu yüksekliği bulunacak ve o yüksekliğe denk gelen şev eğimi tüm dolgu boyunca uygulanacaktır. (sağ ve sol için ayrı)
Araştırma Raporu'nu Kullan ve TCK Yönetmeliğine Göre opsiyonu aktif halde ise:

 • Program tarafından otomatik olarak tespit edilen dolgu aralıklarında şevler sekmesindeki şev eğimlerine göre araziden dolgu yüksekliği analizi yapılır.
 • Bulunan dolgu aralıklarındaki en yüksek dolgu yüksekliği bulunur ve bu yüksekliğe denk gelen şev eğimi şevler sekmesinden alınır.
 • Tespit edilen dolgu yüksekliği Şevler sekmesinde girilen tüm dolgu yüksekliklerinden daha yüksek ise, örnek proje için bu değer 5m.'dir. Dolgu şev eğimi Araştırma Raporu Şev Tanımları tablosundan alınır.
 • Yarma şevi tanımları ise yine Araştırma Raporu Şev Tanımları tablosundan alınır.

Şev yüksekliği hesaplamasında; kullanıcının belirlediği en büyük dolgu yüksekliğine denk gelen şev eğimi başta olmak üzere diğer şev eğimleri de sırasıyla araziye uygulanır. Analiz sonucunda en büyük dolgu yüksekliğinden daha fazla bir yükseklik bulunduğu takdirde Araştırma Raporu'ndaki dolgu şev eğimleri uygulanır. Eğer bulunan yükseklik, belirlenen yükseklikler arasında kalıyor ise, bir önceki yüksekliğe denk gelen şev eğimi kullanılarak analiz yapılır ve analiz sonucunda bulunan değere denk gelen şev eğimi kullanılır.

TCK yönetmeliğine göre ve Araştırma Raporunu kullan opsiyonlarının kullanımı için, mutlaka Araştırma Raporu Şev Tanımlarının girilmesi gerekmektedir.

Araştırma Raporu'nu Kullan seçeneği aktif, TCK Yönetmeliğine Göre opsiyonu pasif halde ise:

 • Dolgu ve yarma şev eğimleri herhangi bir yükseklik analizi yapılmadan, Araştırma Raporu Şev Tanımları tablosundan alınır.

Araştırma Raporu'nu Kullan pasif halde, TCK Yönetmeliğine Göre opsiyonu seçeneği aktif ise:

 • Program tarafından otomatik olarak tespit edilen dolgu aralıklarında şevler sekmesindeki şev eğimlerine göre araziden dolgu yüksekliği analizi yapılır.
 • Bulunan dolgu aralıklarındaki en yüksek dolgu yüksekliği bulunur ve bu yüksekliğe denk gelen şev eğimi şevler sekmesinden alınır.
 • Yarma şevi tanımları ise Şevler sekmesindeki yarma tanımı hücrelerinden alınır.

Araştırma Raporu'nu Kullan ve TCK Yönetmeliğine Göre opsiyonu seçeneği pasif halde ise,

 • Projeye uygulanacak dolgu tanımı, son dolgu şev tanımı olan h>0'ın karşısındaki hücreden alınır.
 • Yarma şevi tanımları ise Şevler sekmesindeki yarma tanımı hücrelerinden alınır.

  " TCK Yönetmeliğine Göre " ve " Araştırma Raporu'nu Kullan" opsiyonlarını aktif getiriniz.

Araştırma Raporu Şev Tanımları sekmesine geçiniz. F3:Ekle ile yeni bir kilometre aralığı satırı oluşturunuz. Aşağıda verilen bilgilere göre bu aralıkları doldurunuz.

Başlangıç Kilometre

Bitiş Kilometre

Sol Dolgu

Sol
Yarma

Sağ Dolgu

Sağ
Yarma

0000.00

1720.00

3/2

4/1 1/1

3/2

4/1 1/1

1720.00

2020.00

1/1

4/1 3/2

1/1

4/1 3/2

2020.00

2800.00

2/1

4/1 3/2

2/1

4/1 3/2

2800.00

2980.00

2/1

4/1 2/1

2/1

4/1 2/1

2980.00

3640.00

1/1

4/1 2/1

1/1

4/1 2/1

3640.00

4860.00

3/2

4/1 2/1

3/2

4/1 3/2

4860.00

5500.00

2/1

4/1 2/1

2/1

4/1 2/1

5500.00

6100.00

1/1

4/1 2/1

1/1

4/1 2/1

Tablodaki şev eğimleri yatay/düşey şeklinde verilmiştir.

Platforma şev eğimi uygulanmasındaki en kritik iş yarma şevi mi? Yoksa dolgu şevi mi? Uygulanması gerektiği kararıdır. Netpro 7.0 ile bu uygulama yine kendine özgü yöntemlerle otomatik olarak çözülmektedir. Yol kenarından kritik yükseklik ve mesafe değerlerini kendisine referans alarak o kesitteki yarma veya dolgu kararını vermektedir. Kritik yükseklik ve mesafe kod kataloğu yardımıyla verilebileceği gibi tip kesit editörünün son sekmesi olan Parametreler sekmesinden de belirlenebilir. Program varsayılan olarak kod kataloğundaki yarma/dolgu kararı verilecek nokta özelliği olan kodun şev tanımlarındaki varlığına bakar. Mesela HDO veya HDA kodları için kural ataması yapılmış olmalı ve bu kodların şev tanımında kullanılmış olması gerekmektedir. Örneğin -1,4,HDO -1,2,KYO tanımında olduğu gibi tanım içerisinde bu kodlar kullanılmalıdır. Program HDO' nun önünde yer alan -1'i kritik yükseklik, 4'ü ise kritik mesafe olarak kullanacaktır. Eğer bahsi geçen özellik herhangi bir koda atanmamış veya o kod şev tanımında kullanılmamış ise, parametreler bölümünden sağ ve sol için ayrı ayrı girilen mesafe değerlerini dikkate alır.

Genellikle hendek dibi özelliği olan kod için "yarma/dolgu kararı verilecek nokta" kuralı atanır. Hendek dibine bu özelliğin atanmasının sebebi, yola zarar verecek olası drenaj problemlerinin hendek yapılarak çözüme kavuşturulmasıdır.
Yarma dolgu kararının verilmesinde kullanılan şev eğiminin alındığı yer eğer araştırma raporu şev tanımları girilmiş ise, Araştırma Raporu Şev Tanımları bölümüdür. Araştırma raporu girilmemiş ise, Şevler sekmesindeki Yarma Tanımı hücresinden bu bilgi alınır.

Enkesitler üretilmeden önce kod kataloğunda tanımlanan kodlar için birtakım kuralların veya özelliklerin atanması veya değiştirilmesi kesitlerin üretiminde kolaylıklar sağlayacağı gibi, uygulamada oluşabilecek komplikasyonlarında önüne geçecektir. Kod kataloğu'nun Kullanımı bölümünde bu konu ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır.

 Yukarıda yapılan işlem adımlarıyla istenilen niteliklerde tip kesit dosyası oluşturamadıysanız ORNEK_PROJE_YOL\SONUC_DOSYALAR\7_PLAFORM_VE_DUVAR_TANIMLAMA_VE_ENKESITLERINI_OLUSTURMA\7_5_SEV_UYGULA klasörü altında yer alan "ORNEK_PROJE.PLX" dosyasını Ornek_Proje_Yol klasörü altına kopyalayınız ve işlemlere kaldığınız yerden devam ediniz.


Araştırma Raporu Şev Tanımlarının Doldurulması


 • No labels