Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Netpro 7.0 ile gelen Kod kataloğu ile :

 • Tip kesit üzerinde tanımlanan her bir kod için, ayrı ayrı öznitelik, kural ve özellik bilgisi atanabilir.
 • Enkesit çiziminde hangi koda ait çizgi üzerine dever, hangisinin üzerine eğim yazılacağı bilgisi girilebilir. Çizgilerin rengi, kalınlığı ve tipi gibi özellikleri Netcad'in tabakası kullanılarak ayarlanabilir.
 • Şevli kotlu plan çiziminde hangi kod sonrasında şev taranacağı, hangi kod şev taranmayacağı, hangi kodun yol kenarı olduğu gibi bilgiler girilebilir. Ayrıca enkesit çiziminde olduğu gibi Netcad'in tabakası yapısı kullanılarak şevli kotlu plandaki tip kesit çizgilerinin rengi, kalınlığı gibi vs. öznitelikleri ayarlanabilir.

Enkesit üretimi sırasında hangi koda ait çizginin arazi tarafında kesilmeyeceği veya kesileceği, hangi kodun yarma/dolgu kararı verilecek nokta olacağı gibi bilgiler tanımlanabilir.
Program içerisinde standart olarak oluşturulmuş olan katalog bir çok uygulama için yeterlidir. Kullanıcı dilerse, yeni bir katalog oluşturabilir ve oluşturduğu kataloğu projeler ve kullanıcılar arasında paylaşılabilir.
Kod Kataloğu'na Netpro 7.0'da birkaç şekilde ulaşılabilir.
Bunlar:

 • Netpro\Proje Yöneticisi\Proje\Kod Kataloğu ile,
 • Platform Tanımları Editörü'ndeki herhangi bir kod üzerine tıklanıldığında açılan detay penceresindeki kodun sağ tarafında yer alan "…" 3 nokta butonu ile,
 • Şev Tanımları Editörü'ndeki herhangi bir kod üzerine tıklanıldığında açılan detay penceresindeki kodun sağ tarafında yer alan "…" 3 nokta butonu ile,Kod Kataloğuna Giriş

Kod Kataloğu'nun ara yüzünün sol tarafında kodlar ve parantez içinde açıklamaları, sağ tarafında bu kodların özniteliklerinin özet bilgisi ve katalogda yer alan tüm kodların hangi özellikte olduğu gibi bilgiler yer almaktadır.
Buradaki herhangi bir kod incelendiğinde örneğin YKO:
Bu kodun açıklamasından da anlaşılabileceği gibi, Yol Kenar Sol olduğunu,
Kendisinden önceki araziyi kesmeyeceğini ve yine kendinden önceki koda kadar olan çizgi üzerine dever yazılacağı gibi bir takım bilgiler yer alır.
Herhangi bir kod üzerinde değişiklik veya dosya bazlı işlemler yapmak için, pencerenin sol alt tarafından yer alan Değişikliklere İzin Ver onay kutusu işaretlenmelidir.


Kod Kataloğu Penceresi
Bu kataloğa yeni bir kod eklemek için, penceresinin sol tarafındaki kodlar bölümünde farenin sağ tuşuna tıklayınız ve açılan menüden Yeni Kod işlemine giriniz.

Kod adı olarak, RSL giriniz ve tamam ile işlemi bitiriniz.


Tip Kesit Editörü Menü Yolu

Sağ taraftaki açıklama kısmına Road Side Left (Yol Kenarı Sol) giriniz.

Yeni kodun özniteliklerini sol taraftan tanılayabiliriz. Aşağıdaki parametreleri bu koda uygulayınız.

Yönü: Solda

 • Tabaka \ Kesit Tabaka Ayarları için sağ tarafta yer alan Tabaka Ayarları butonuna tıklayınız ve rengini kahverengi, Plan Tabaka Ayarlarını turuncu yapınız.
 • Kurallar bölümünde ise, bu kod yol kenarı ve platformun sol kod olduğu için kendinden öncesini hiçbir şekilde arazinin kesmemesi gerekiyor. Kestiği takdirde platform geometrisi yarım kalacaktır. Bu durumun oluşmaması için "Kendinden Öncekini Arazi Kesmez" kuralı aktif hale getiriniz.
 • Kendinden öncekine eğim ve dever yazılması için iki kuralı da aktif hale getiriniz.
 • Ayrıca Enkesit çizimi sırasında üzerine kot ve aramesafe bilgisi yazılması için diğer opsiyonları da aktif hale getiriniz.
 • Enkesit üzerinde sembol çiz opsiyonunu isteğe bağlı olarak değiştirebilirsiniz.
 • Özellik kısmından eğer bu kodun platformun en son noktası olmasını istiyorsanız, mutlaka yol kenarı özelliğini seçmeniz gerekir. Aksi takdirde bu kodu platformun en uçlarında kullansanız bile, program bu kodların yol kenarı olduğunu anlamayacak ve şevli kotlu plan vs. işlemlerde hatalarla karşılaşacaksınız.

Aynı şekilde RSR (Road Side Right-Yol Kenarı Sağ) şeklinde yeni bir kod oluşturunuz. Yukarıdaki işlem adımlarının uygulayınız. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken kısım önceki tanımladığımız kod platformun solunda kullanılmaktaydı, yeni kod yani RSR ise sağında kullanılacaktır.

Netpro 7.0'da kullanıcı kod kataloğuna yeni bir kod eklediği zaman o an için aktif olan, çalışılan proje içerisine kaydedilmektedir. Eğer düzenlenmiş halini varsayılan olarak kaydetmemiş ise, yeni bir proje oluşturduğunda kendisinin eklediği kodlar gelmeyecek, standart kod kataloğundaki kodlar gelecektir. Kullanıcı eğer kendi tanımlamış olduğu kodları farklı projelerde de kullanmak istiyorsa, Kod Kataloğundaki Dosya menüsü altından Varsayılan olarak Kaydet işlemini yapmalıdır.
Yukarıda yapılan işlem adımlarıyla istenilen niteliklerde kod kataloğunu oluşturamadıysanız ORNEK_PROJE_YOL\SONUC_DOSYALAR\7_PLATFORM_VE_DUVAR_TANIMLAMA_VE_ENKESITLERINI_OLUSTURMA\7_6_KOD_KATALOĞU_NUN_KULLANIMI klasörü altında yer alan "ORNEK_PROJE.CL" dosyasını Kod Kataloğundaki Dosya Aç ile açınız ve Varsayılan olarak kaydediniz.

Tanımladığımız yeni kodları Tip Kesit tanımında kullanmak için, editördeki platform sekmesine geçiniz ve 0+000.00 ile 3+500.00 aralığını tıklayınız. Buradaki tip kesit tanımının sol tarafındaki YKO kodunun üzerini tıklayınız ve YKO yerine RSL yazınız. Aynı şekilde sağ taraf için YKA yerine, RSR kodunu yazınız.
Diğer kilometre aralıklarındaki tip kesit tanımları için de aynı işlem adımlarını uygulayınız.

Parametrelerin girişi tamamlandıktan sonra, İşlemler \ Enkesitleri Üret işlemi ile tanımlanan platform kesitlerinin geometrilerinin bulunduğu kesit dosyası olan *.KSP dosyaları üretilecektir. Kesit dosyalarının üretildiği klasör Ornek_Proje_Yol klasörü altındaki ORNEK_PROJE_Kesitler klasörü içerisinde yer almaktadır.

İşlem tamamlandığında öncelikle kullanıcıya dolgu aralıkları ve bu aralıkların yükseklik değerleri ve arazinin kısa olduğu km aralıkları kullanıcıya raporlanır. Bu rapor çıktısı Dosya\Sakla ile daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir.

Dolgu yüksekliğinin 4 m'yi geçtiği kısımlarda otomatik platform genişliğinin 1 m arttırılması istenildiği takdirde, bu rapordaki aralıklarda rakortman tanımlaması yapılarak, bu uygulama pratik şekilde yapılabilir.

 

Yukarıda yapılan işlem adımlarıyla istenilen niteliklerde tip kesit dosyası oluşturamadıysanız ORNEK_PROJE_YOL\ SONUC_DOSYALAR\7_PLAFORM_VE_DUVAR_TANIMLAMA_VE_ENKESITLERINI_OLUSTURMA\7_6_KOD_KATALOĞU_NUN_KULLANIMI klasörü altında yer alan "ORNEK_PROJE.PLX" dosyasını Ornek_Proje_Yol klasörü altına kopyalayınız ve işlemlere kaldığınız yerden devam ediniz.

 • No labels