Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Diş Kazısı

  1. İleri Kesit İşlemleri \ Diş Kazısı işlemine girilir.
  2. Referans kesit olarak SIYIRMA_KAZISI.KSE dosyası, sınırlayan kesit olarak ise " Platform.KSP " dosyası seçilir.
  3. Eski sol yol kodu EYO, Eski Sağ Yol Kodu EYA olarak girilir.
  4. Tamam ile işlem sonlandırılır ve  oluşan @DIS sakla işlemi ile projenin bulunduğu dizin altında DIS_KAZISI.KSE olarak saklanabilir.
Icon

Üzerine dolgu yapılacak yamaç şevinin 5/1 (% 20) eğimden daha dik olduğu yerlerde diş kazısı yapılabilir. Netpro ile diş kazısı yapmak için Kesit Editörü kullanılır. 

  • No labels