Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Şevli Kotlu Plan

Icon

Şevli Kotlu plan çizimi için önceden platform kesitlerinin oluşturulmuş olması gerekmektedir. Ayrıca bir diğer önemli husus ise, Kod Kataloğu'nda hangi detayların şev taranacağının, çizgi tipleri ve kalınlıkları, renkleri veya hangilerinin yol kenarı sağ ve sol olacağı tespit edilmelidir. Aksi takdirde plan çizimi olması gerektiği şekilde olmayacaktır.

  1. Şevli Kotlu Plan işlemine girilir.
  2. Çizim parametreleri, kilometre süzgeci belirlenir.
  3. Dosyalar kısmından, güzergah dosyası (GÜZERGAH.KTB) ve yol enkesitleri (PLATFORM.KSP) seçilir.
  4. Diğer kesitler sekmesine geçilir ve yol platformu dışında Şevli Kotlu Plan üzerinde görüntülenmesi istenen kesitler eklenir. Kafa ve topuk hendekleri otomatik olarak geldiği gözlemlenir.
  5. Gelişmiş ayarlar sekmesinde, çizimle ilgili son parametreler belirlenir ve Tamam butonu ile plan çizdirilir.


  • No labels