Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Profil Çizimi

 

 1. Profil Çizimi işlemine girilir.
 2. Liste üzerinde sağ tuş / Enkesit Dosyası Ekle - KTB Dosyası Ekle komutları ile profil üzerinde görünmesi istenen dosyalar eklenir.

  ARAZI.KSE
  PLATFORM.KSP
  GUZERGAH.KTB
 3. Profil çizimine eklenmesi istenen değerler sol tarafta yer alan listeden sürükle bırak yöntemiyle sağ tarafta yer alan ilgili alana eklenir.
 4. Opsiyonlar sekmesinde ölçek, çizim boyutları ve çizim ayarları yapılır. Düşey ölçek 500 olarak değiştirilir.

  Icon

  Profil çizim parametreleri Sakla butonu ile saklanabilir. Saklanmış olan parametreler Yükle butonu ile yüklenebilir.


 5. Tamam butonu ile profil çizimi grafik ekran üzerinde istenen noktaya yerleştirilir.


 

 • No labels