Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sanat Yapılarının Oluşturulması

 1. Kutu menfezin yerleştirilmesi için öncelikle arazi modelinin ve yol enkesitlerinin oluşturulması gerekmektedir.
 2. Yol güzergahını ekrana çizdiriniz ve Sanat Yapıları Editörüne giriniz.
 3. Ekrandaki güzergahı referans alarak ve editördeki araçları kullanarak sanat yapıları için km,sol-sağ genişlik ve açı değerini belirleyiniz. Dosya/Sakla ile girilen bilgileri kaydediniz.
 4. Kilometre listesi oluştur ile alınacak enkesitler için km listesi dosyası oluşturunuz.(Örn: Sanat_Yapısı.LIS)
 5. Arazi modelini açınız ve oluşturulan *.LIS dosyasını kullanarak modelden enkesit al işlemi ile tabi zemine ait enkesitleri oluşturunuz. (Örn: Sanat_Arazi.KSE)
 6. Platformun kesitlerinin oluşturmadan önce, arazi modeline ait tabakayı siliniz ve platform kesit dosyasını kullanarak şevli kotlu plan çizimi yapınız.

 7. Modelden enkesit al işleminde yine *.LIS dosyasını kullanarak ve Enkesit parametreleri sekmesinde yer alan Detayların Kesildiği Noktalar bölümünden platforma ait noktaların tabakasının seçiniz ve bu haliyle kesitleri oluşturunuz. (Örn:Sanat_Yol.KSE)

 8. Sanat_Arazi.KSE ve Sanat_Yol.KSE dosyalarını kullanarak, enkesitleri ekrana çizdiriniz.

 9. Sanat Yapıları Editörüne giriniz ve km değeri üzerinde farenin sağ tuşuna tıklayarak, kesit çizimine sanat yapısını yerleştir işlemine giriniz. Bu işlem ile otomatik olarak km değerine ait kesit çizimine yaklaşılır. Kullanıcı öncelikle kesitin sol tarafında daha sonra da sağ tarafını tıklayarak sanat yapısını yerleştirir.

 10. İşlem sonucunda FL, Sol L, Sağ L, Eğim bilgisi otomatik olarak hesaplanır.

 11. Metraj çıktıları bu işlemler sonucunda alınabilir.
 • No labels