Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palye Hendeği Metrajı

  1. Palye Hendeği Metrajı işlemine girilir.
  2. Arazi ve yol dosyası belirlenir.
  3. Önizleme işlemi ile palye hendekleri enkesitler üzerinden görüntülenebilir.
  4. Tamam butonu ile excel raporu alınır.
  • No labels