Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Dayanma yapısı olarak tanımlanan istinat, iksa, banket altı duvar gibi sanat yapılarının metrajlarının alındığı işlemdir.
Arazi enkesit, sol-sağ duvar kesitleri ve duvar tipi belirlenir.

  • Eğer arazi modeli rolü atanmış enkesit dosyası var ise, otomatik olarak arazi enkesiti kısmı doldurulacaktır. IKSA_SAG enkesitini yükleyiniz ve duvar tipi olarak iksa duvarı seçiniz ve tamam ile işlemi başlatınız.

Aynı işlem adımlarını ISTINAT_SAG enkesitini seçip, duvar tipi olarak istinat duvarı seçip uygulayınız.
İşlem sonucunda poz numaralarını göre sol ve sağda olmak üzere ayrı Excel çalışma bölümlerinde metrajlar üretilecektir.

  • No labels