Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje Paftalarının Oluşturulması

Plan-Profil Şablonunda Çizpen Çizgisinin Düzenlenmesi

Icon
 • Uygulama Menüsü\Aç ile C:\NETCAD\MODUL\NETPRO\Secme dosyasının içindeki PPRO_A1.NCZ dosyasını açılır.
 • Tabakalar penceresindeki CIZPEN tabakası kapalı ise açılır. Aşağıda profil çizim kısmında yer alan bir köşeden diğer köşeye çapraz geçiş yapan çizgi profil çizim sınırlarını belirlemektedir. Bu çizginin sol alt ucunu edit ile yakalanır ve şablonun en altındaki sütün çizgisine sündürülür.
 • CIZPEN tabakasını tekrar kapalır ve PPRO_A1.NCZ dosyasını farklı kaydet ile Ornek_Proje klasörü altına kopyalanır.

Plan-Profil paftalarını oluşturmak için projenin plandaki ve profildeki çizimlerine ihtiyaç vardır. Plan çizimi (genelde şevli kotlu plan) ve profil çizimi yapılır. Her ikisi de aynı projede olabileceği gibi ayrı ayrı projeler halinde de saklanabilir. 
Örnek projede plan ve profil ayrı dosyalardır. Bu dosyaların paftalarının ayrı ayrı tasarlanması gerekmektedir.

 1. Şevli Kotlu Planın kayıt edildiği .NCZ dosyası açılır.
 2. Plan Profil Tasarımı işlemine girilir.
 3. Plan Profil Şablonu olarak Netcad6 / Modul / Netpro / Secme  klasörü içinde yer alan PPRO_TCK .NCZ dosyası seçilir.
 4. Yatay Güzergah olarak Guzergah.KTB dosyası seçilir. Bu işlem sonucunda plan şablonu bulundu, paftalama yapılacak yazısı görünecektir.
 5. Tamam komutu ile planların paftalaması gerçekleştirilir. Oluşan Plan paftaları Düzenle / Kaydır gibi işlemlerle düzenlenebilir. Düzenleme sonucunda bu dosya kayıt edilmelidir.
 6. Profilin kayıt edildiği .NCZ dosyası açılır.
 7. Plan Profil Tasarımı işlemine girilir.
 8. Plan Profil Şablonu olarak plan paftalamada kullanılan şablon seçilir. Bu işlem sonucunda profil çizimi bulundu, paftalama yapılacak yazısı görünecektir.
 9. Tamam komutu ile profil paftaları üretilir ve kayıt edilir.
 10. Plan Profil Dinamik Paftala işlemine girilir. Plan dosyası, profil dosyası ve şablon dosya seçilir, dosyalar seçildikten sonra pafta sayıları görünecektir.
 11. Tamam komutu ile plan profil paftaları oluşturulur.

  Icon

  Plan Profil Paftaları tamamen etkileşimli olarak çalışmaktadır. Plan.NCZ veya Profil.NCZ dosyaları üzerinde yapılan bütün değişiklikler Plan Profil paftalarına yansıyacaktır.

  Bir başka önemli özellik ise, plan profil dosyalarına raster dosyalarında yatırılabilir olmasıdır. Plan üzerine ekleyeceğiniz raster veriler de otomatik olarak döndürülüp kesilerek paftalara eklenecektir.

 • No labels