Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 • Plan ve profil üzerindeki plan-profil paftalarının tasarlanması,
 • Plan-Profil paftalarının oluşturulması

Kullanıcı tarafından seçilen pafta şablonu ile proje paftaları oluşturulabilir. Netcad ' in kurulum dizini altında Modul\Netpro\Secme klasörü altında yer alan bu şablon paftaları kullanıcı düzenleyebilir ve kendisi de kendi pafta bloklarını oluşturabilir.
Plan-Profil şablonundaki profile eklenen bilgiye göre bir takım düzenlemeler yapılabilir. Örneğin profilin veya planın altına dever krokisi veya brükner değerlerinin eklemek istiyorsanız. Profil çizim sınırlarını değiştirmeniz gerekir.


Plan-Profil Şablonunda Çizpen Çizgisinin Düzenlenmesi

Bu işlem için:

 • Uygulama Menüsü\Aç ile C:\NETCAD\MODUL\NETPRO\Secme dosyasının içindeki PPRO_A1.NCZ dosyasını açınız.
 • Tabakalar penceresindeki CIZPEN tabakası kapalı ise açınız. Aşağıda profil çizim kısmında yer alan bir köşeden diğer köşeye çapraz geçiş yapan çizgi profil çizim sınırlarını belirlemektedir. Bu çizginin sol alt ucunu edit ile yakalayınız ve şablonun en altındaki sütün çizgisine sündürünüz.
 • CIZPEN tabakasını tekrar kapatınız ve PPRO_A1.NCZ dosyasını farklı kaydet ile Ornek_Proje klasörü altına kopyalayınız.

Plan-Profil paftalarını oluşturmak için projenin plandaki ve profildeki çizimlerine ihtiyaç vardır. Plan çizimi (genelde şevli kotlu plan) ve profil çizimi yapılır. Her ikisi de aynı projede olabileceği gibi ayrı ayrı projeler halinde de saklanabilir.
Örnek projede plan ve profil ayrı dosyalardır. Bu dosyaların paftalarının ayrı ayrı tasarlanması gerekmektedir.

 • Öncelikle SEVLI_KOTLU_PLAN.NCZ dosyasını açınız.
 • Plan ve profilin tasarlanması işlemini gerçekleştirmek için, Profil menüsü altında yer alan Plan Profil Tasarımı işlemine giriniz.


Plan-Profil Tasarımı
İşlemi Menü Yolu

 • Plan profil şablonu olarak Ornek_Proje klasörü altındaki PPRO_A1.NCZ dosyasını seçiniz. Yatay güzergah dosyası olarak ise ORNEK_PROJE.KTB dosyasının seçiniz.
 • Pafta bindirme belirleyebilir veya ekranda pafta indekslerini oluşturduktan sonra kendiniz de cad araçları yardımıyla pafta yerlerini ayarlayabilir veya istenmeyen paftaların indekslerini sil ile silebilirsiniz. Bindirme olarak 0 giriniz ve tamam ile işlemi başlatınız.


Plan Profil Otomatik Pafta İndeksi Üret Penceresi 

İşlem sonucunda indeksler oluşturulmuştur. Bu indeksler cad araçları yardımıyla (kaydır, döndür vs.) taşınabilir veya tekrar konumlandırılabilir.
Netpro'nun özelliklerden biri de raster verilerin plan-profil paftalanması sırasında otomatik olarak paftalanabilmesidir.
Öncelikle raster verinin projeye Katman Yöneticisinden eklenmesi gerekir.
Bu işlem için:

 • Katman Yöneticisi\Katman Ekle\ Raster işlemine giriniz.
 •  Ornek_Proje_Yol klasörü altındaki ORNEK_PROJE.DRE dosyasını açınız.

İşlemin sonucunda raster veri projeye eklenmiştir.

 •  Daha sonra hazırlanan bu dosyayı SEVLI_KOTLU_PLAN_2.NCZ olarak saklayınız.

Profil çizimi için ise :

 •  PROFIL_CIZIMI.NCZ dosyasını açınız ve Profil menüsü altında yer alan Plan Profil Tasarımı işlemini uygulayınız. Tekrar PROFIL_CIZIMI.NCZ olarak kaydediniz.
 •  Paftaları oluşturmak için Netpro\Çizim \ Plan-Profil Dinamik Paftala işlemine giriniz.


Plan Profil Dinamik Paftala
İşlemi Menü yolu

 •  Plan dosyası olarak SEVLI_KOTLU_PLAN_2.NCZ dosyasını seçiniz.


Plan Profil Dinamik Paftala
Penceresi

 •  Profil dosyası olarak PROFIL_CIZIMI.NCZ dosyasını, Plan profil şablonu olarak ise PPRO_A1.NCZ dosyasını seçiniz.
 •  Program tarafından kaç adet paftalama yapılacağı pencerede hesaplanır. Kullanıcı tarafından satır, sütun sayısı ve yatay, düşey genişlik değerleri ayarlanır. Tamam ile işlem başlatılır. İşlem sonucunda proje plan dosyasının yanında otomatik olarak plan dosyası adıyla başlayan Plan-Profil.NCZ ve Sablon.NCZ dosyaları oluşturulur. (SEVLI_KOTLU_PLAN _2_PLANPROFİL.NCZ ve SEVLI_KOTLU_PLAN_2_SABLON.NCZ)

Yenilenen plan-profil paftalama işleminin en önemli özelliği tamamen etkileşimli olmasıdır. Yani şevli kotlu plan ve profil üzerinde yaptığınız yer hangi bir düzenleme veya ek bilgi otomatik olarak paftalara da yansıtılacaktır.
Bu yeniliği örneklemek için eş yükseklik eğrilerinin şevli kotlu plan çizimine ekleyelim.
Öncelikle eş yükseklik eğrilerini elde etmek için UCGEN_MODEL.NCZ dosyasını Proje\ Aç ile açınız.
Eğriler geçirmek için : 

 Netsurf \ Eğri Araçları \ Eğri geçir işlemine giriniz.Eğri Geçir İşlemi
Menü Yolu

 •  Eğri geçirilecek üçgenleri tümünü seç ile tamamını seçiniz ve sağ tuş ile seçimi bitiriniz.
 •  Eğri parametreleri penceresinden Zartışı :5 ve Eğri Basitleştir :1 m olarak giriniz. 25 metreleri ayır, Kota Göre Renklendir opsiyonlarını da aktif hale getiriniz.

Eğrilere Kot vermek için:

 •  Netsurf \ Eğri Araçları \ Eğrilere Kot Yaz işlemine giriniz.


Egriler Kot Yaz
Menü Yolu

 •  Standart Parametreleri kabul ediniz ve tamam ile uygulayınız.
 •  Eğrileri geçirdiğiniz dosya üzerine SEVLI_KOTLU_PLAN.NCZ dosyasını ekleyiniz ve platform üzerinde geçen eğrileri Netsurf \ Eğri Araçları \ Eğrileri Temizle (2 Doğru) işlemini kullanarak temizleyeniz. Bu temizleme işlemi sırasında platformu oluşturan dış çizgileri kullanabilirsiniz.
 •  Yapılan işlemlerden sonra eğrilerin tabakaları hariç diğer objelerin tabakalarını siliniz ve eğri dosyasını Netcad dosyası olarak kaydediniz. (EGRILER(MUNHANI).NCZ)
 •  SEVLI_KOTLU_PLAN_2.NCZ dosyasını açınız ve EGRILER(MUNHANI).NCZ dosyasını proje ekle ile ekleyiniz ve dosyayı kaydediniz.
 •  Plan-Profil paftalarının yer aldığı SEVLI_KOTLU_PLAN_2 _PLANPROFIL.NCZ dosyası açıldığında eş yükseklik eğrilerinin paftalara otomatik olarak eklendiği gözlemlenir.

 Yukarıda yapılan işlem adımlarıyla istenilen niteliklerde plan profil paftalamak için istenilen dosyaları oluşturamadıysanız ORNEK_PROJE_YOL\SONUC_DOSYALAR\ 14_SEVLI_KOTLU_PLAN_ENKESIT_VE_BOYKESIT_CIZIMLERI klasörü altında yer alan "SEVLI_KOTLU_PLAN_2.NCZ, PPRO_A1.NCZ, PROFIL_CIZIMI.NCZ, EGRILER(MUNHANI).NCZ, ORNEK_PROJE.DRE, ORNEK_PROJE.TIF " dosyalarını kullanınız.


Dinamik Plan-Profil Paftaları
(Sonuç Ekran Görüntüsü)


 • No labels