Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3D Düzenlemesi Yapılacak Objelerinin Oluşturulması

1. Proje ait üçgen modeli hazırlandıktan sonra, bu topografya üzerinde yer alacak yapılar ayrı ayrı tabakalandırılabilir ve ilgili tabakalara (bina, fabrika, duvar, vb.) model üzerine çizimleri yapılabilir. Sayısallaştırılacak objeri ve tabakaları bir grup olarak yönetilebilmesi için, Netcad tabakalar altına @BINA isimli bir tabaka açınız. Bu tabaka altına BINA1 , BINA2... isimli tabaka adları oluşturunuz.

2. Obje çizimleri için Çizim Araçlarını kullanabilirsiniz. Çizilen objeler eğer ki alansal nitelik geometrisi gösteriyor ise kesinlikle 'Kapalı' ve 'Taralı' olmak zorundadır. Eğer kapalı bir alan oluşturmak istiyorsak 'Çizim Araçları' penceresinden 'Çoklu Doğru Çiz' ve/veya 'Alan Oluştur' işlemleri butonları kullanılabilir. Sadece duvar çizmek isteniyorsa 'Giriş/Çizim Araçları/Çizgi' butonunu işlemi kullanabilir. Giriş penceresi altında yeralan Çoklu Doğru veya Alan sekmeleri ile üçgen model üzerine binalarınızı yerleştiriniz. Bina alanı çizildikten sonra Kapalı ve Taralı sekmelerini işaretleyiniz.

3. Yeşil alanlarda 3D sembollerinin oluşturmadan önce, yeşil alan sınırları için PARK isimli bir tabaka açılır. Objeler çizilerek sayısallaştırılır.

 

 

 

 

 

 

  • No labels