Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2. Netcad’ den 3D+’ a Aktarım

3D+ ekranına aktarılması istenilen tabakalar açılarak üçgen model üzerinde ilgili çizim tamamlandıktan ve kalınlık değerleri verildikten sonra 3D+ ekranına aktarılabilir.

 Netcad ekranındaki verilerin 3D+ ekranın aktarımı üç farklı işlem adımı ile sağlanabilir.

  • No labels