Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.1 Uygulama Menüsünden Aktarım

Veri aktarımı için 'Uygulama Menüsü/Gönder/3D+' işlemine giriniz.


'3D Tabaka Eşitleme Ayarları' penceresinde aktarılmak istenilen proje içerisindeki tabakalar listelenir. Listede aktarılacak objelere ait tabakalar seçili hale getirilebilir veya "Ekrandan Seç" seçeneği aktif hale getirilerek aktarıma devam edilebilir.

Çalışılan alana ait raster verilerin (uydu görüntüsü, hâlihazır, imar, arazi kullanım vb. haritalar) üçgen model üzerinde 3D+ ekranında gösterimi sağlanabilir. Pencerede üçgen modele ait tabaka satırı sonunda yer alan butona tıklanır. "Tabaka Altlık Resimleri" penceresinde Netcad ekranında bulunan raster verilerin listelendiği görülür. Listeden model üzerinde gösterilmesi istenilen raster veri seçimi yapılır.

Topoğrafyaya ait üçgen modelin blok görünümü kazandırmak için "3D+ Eşitleme Ayarları" penceresinde sağ üst bölümde yer alan "3D+ Eşitleme Seçenekleri" butonu tıklanır. "3D+ Eşitleme Seçenekleri" penceresinde "Üçgen Model Taban Yüksekliği" satırına istenilen yükseklik değeri girilir.

  • No labels