Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.2 Araçlar Menüsünden Aktarım

Netcad ekrandaki objelerinizi 3D+ penceresine aktarmanızı sağlar. Aktarım sırasında objeler grafik ekrandan ya da Netcad’ de yüklü olan tabakalara süzgeç verilerek seçilebilir.

Araçlar- 3D+ penceresine tıklayınız.

Bu aktarım esnasında Aktarım ayarları ile de oynanabilmektedir. Netcad ekranında bulunan altlık veriler (uydu görüntüsü, topografik harita, raster) tabaka kolonundaki sağda yeralan kutucuğa tıklayarak 3D penceresine aktarabilir ve 3D ekranında gözlemlenir.

'3D Tabaka Eşitleme Ayarları' penceresinde aktarılmak istenilen proje içerisindeki tabakalar listelenir. Listede aktarılacak objelere ait tabakalar seçiniz ve "Ekrandan Seç" seçeneği aktif hale getirilerek aynı işlemi ekrandan seçme yöntemi ile de uygulayınız.

Çalışılan alana ait raster verilerin (uydu görüntüsü, hâlihazır, imar, arazi kullanım vb. haritalar) üçgen model üzerinde 3D+ ekranında gösterimi sağlanabilir. Çizim altına sahaya ait uydu fotografının sayısallaştırılmış halini çağırınız. Pencerede üçgen modele ait tabaka satırı sonunda yer alan butona tıklayınız. "Tabaka Altlık Resimleri" penceresinde Netcad ekranında bulunan raster verilerin listelendiği görülür. Listeden model üzerinde gösterilmesi istenilen raster veri seçimi yapınız.

Topoğrafyaya ait üçgen modelin blok görünümü kazandırmak için "3D+ Eşitleme Ayarları" penceresinde sağ üst bölümde yer alan "3D+ Eşitleme Seçenekleri" butonu tıklanır. "3D+ Eşitleme Seçenekleri" penceresinde "Üçgen Model Taban Yüksekliği" satırına istenilen yükseklik değeri girilir.  Eşitleme ayarları penceresine tıklayınız ve üçgen model yüksekliği bölümüne 80 yazınız.

Eşitleme ayarları tamamlandıktan sonra Tamam butonuna tıklayarak aktarımı tamamlayınız.

  • No labels