Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.1 Tabaka İşlemleri

3D+ modülüne aktarılan proje dosyası üzerinde, aktarılan ara yüzde düzenleme işlemleri yapılabilmektedir. Üzerinde düzenleme işlemlerinin kullanılması istenilen tabaka 'Katmanlar' sekmesi altından seçilerek üzerinde sağ tuş ile işlem devam edilir.

 Stil
Her tabakanın rengi ve şeffaflığı ile oynanabilmektedir.
Rengi değiştirilecek olan tabaka üzerinde sağ tuş "Stil" işlemi "Standard" sekmesinden istenilen renk seçilebilir.

 Alan sekmesi altından içerisinde alan geometrisi bulunan tabakalarda, alan içerisinde farklı taramaların seçimi yapılabilir.

  Gelişmiş sekmesi altından sembol seçilebilmekte, sembol boyutu ve kalınlık değerleri değiştirilebilir.

  3D sekmesi altından 3D gösterim, yumuşatma ve saydamlık ayarları değiştirilebilmektedir.

  Shader Sekmesi altından stil rengi tersine çevrilebilmekte ve gri tonlama yapılabilmektedir.

 Şefaflık - Saydamlık
Tabaka içerisinde yer alan objelere saydamlık özelliği kazandırmak için kullanılır.

  Stil ve transparan özellik dışında 'Yeniden Adlandır', 'Limit' ve 'Sil' butonları da bu sekme üzerinde yer alır. Bu işlemler bütün katmanlara uygulanabilir.

Kaplama İşlemleri
3D+ ekranına aktarılan alan geometrisine sahip objeler üzerinde doku kaplama işlemi yapılabilir. İşlemin uygulanması için "Yüzeye Doku Kapla" butonu tıklanır. Doku kaplamak istediğimiz tabakaların stil butonundan beyaz renk seçilmesi gerekmektedir.

Açılan "Doku Kaplama" penceresinde;

Doku Resmi: kaplamada kullanılacak resim açılan kütüphane içerisinden seçilir.
 
Tabaka Seç: kaplama yapılması istenilen objelerin bulunduğu tabaka listeden seçilir.

Yüzey Seçim Tipi: kaplamanın objenin hangi yüzeye uygulanması isteniyor ise ilgili yüzey seçimi yapılır. (Örneğin; bina için yan yüzey, topografya için alt yüzey seçimi yapılabilir.)

Büyütme Oranı: Seçilen yüzey büyütme oranı tanımlanabilir.
Doku Sil: seçilen kaplama işleminin iptal edilmesi için kullanılabilir.
Kaplama işlemi sonrasında seçilen dokuların obje üzerine aktarıldığı gözlenir.
 
 

  • No labels