Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.2 Butonların Kullanımı

Dosya Yükle
3D+ dosya formatlarında kaydedilmiş olan proje dosyalarının 3D+ ekranına yüklenmesi için kullanılır.


Dosya Sakla
"Dosya Sakla" veya "Farklı Sakla" işlemleri ile 3D+ dosyası (*.NC3D) kaydetme işlemi gerçekleştirilir. Kaydedilecek dosya içerisinde hangi katmanların olacağı 'Kaydet' penceresinden seçilebilir.


Farklı Sakla
Üzerinde değişiklik yapılan proje katmanları farklı bir konuma kaydetmek için Dosya/Farklı Sakla komutu kullanılır.
Yazdır
3D+ ekranında yüklü projenin çıktı işlemleri için kullanılır. İşleme devam edildiğinde açılan Yazdır penceresinde çıktı boyutu listeden seçilebilir. Ölçek Değeri satırına projenin hangi ölçekte çıktı alınacağı yazılır.

Ekran Görüntüsü Sakla
3D ekranda yapılan çizimlerin ekran görüntüsü resim dosyası olarak saklanması için Dosya/Ekran Görüntüsü Sakla komutu kullanılır. Açılan 'Kaydet' penceresinde, saklanacak dosyanın konumu, adı ve kayıt türü (*.png, *.bmp, *.jpg, *.gif ) belirlenip işleme devam edilir.

Çıkış
3D+ penceresinin kapatılmasını sağlar.


Pencere
Katmanlar
3D+ ekranının sol tarafında yer alan "Katmanlar" sekmesinin ekranda sürekli açık/kapalı olma durumunu sağlamak için kullanılmaktadır.
Görüntüyü Hatırla
Projenin herhangi bir anında çalışılan ve sonradan tekrar dönülmek istenebilecek kamera konumu bilgilerinin saklanması isteniyor ise Pencere/Görüntüyü Hatırla komutu seçilmelidir. Bu sayede kullanıcı istediği an, saklamış olduğu görüntülerden herhangi birine kolaylıkla geri dönebilmektedir. Bu işlem, 3D ekran üzerinde fare sağ tuş ile Görüntüyü Hatırla seçilerek de gerçekleştirilebilir.
Görüntüler
Görüntüyü Hatırla komutu ile saklanan görüntülerin ön izlemelerinin sırasıyla görüntülendiği penceredir. Bu pencereye ulaşmak için Pencere/Görüntüler komutu seçilmelidir.
Işıklar
Seçili olan pencere içerisindeki grafik ekranın ışık ayarları değiştirilmek isteniyor ise; Pencere/ Işıklar komutu seçilmelidir. 
Kamera Ayarları
Seçili olan pencere içerisindeki grafik ekranın kamera ayarları değiştirilmek isteniyor ise; Pencere/Kamera Ayarları komutu seçilmelidir.
Kamera Link
Pencere/Kamera Link komutu ile açılan Kamera Link penceresi üzerinde, daha önce kameraları bağlanmış olan pencereler görüntülenebilmekte ve istenildiği takdirde özellikleri bu pencereden değiştirilebilmektedir.32
Araçlar
Karelaj
3D+ ekranda görüntülenen nesne veya nesnelerin uygun şekilde sabit aralıklarla 3 boyutlu karelajı oluşturulabilir. Bu işlem için Araçlar/Karelaj komutu seçilmelidir.

Oluşturulan karelajın 3D ekrandaki görünüm ayarları düzenlenmek isteniyor ise; Katmanlar altında bulunan 3D Katmanının içindeki Karelaj ikonuna fare sağ tuş ile Özellikler komutu seçilmelidir.

Açılan Karelaj penceresinde bulunan seçenekler sayesinde karelaj aralıkları, sabit sınır ayarı, minor tick–yüzeyleri göster seçimleri ile karelajı oluşturan çizgi ve etiketlerin, 3D ekrandan bakılan konuma göre sağ-sol-ön-arka istikametlerinde oluşturulması veya kaldırılması sağlanabilir.

AVI
Grafik ekran üzerinde yapılan çalışmalar bir video görüntüsü halinde kayıt altına alınmak isteniyor ise; Pencere/AVI komutu seçilmelidir.

Açılan pencerede Dosya kolonu altındaki (…) butonu ile kaydın kaydedileceği dizin seçilmeli daha sonra da kayıt yöntemlerinden biri belirlenip Kayda Başla butonuna basılmalıdır. Kayıt, Durdur butonu ile duraklatılıp Kaydı Bitir butonu ile sonlandırılabilir.
Gezinme

Genel Ayarlar
3D+ ekranındaki Yön Görüntü Ayarları, Sis Ayarları, Gökyüzü Ayarları ve Tabaka Ayarlarının yapıldığı yerdir.
Görünüm
Etkileşim
Etkileşim, üç boyut ekran üzerinde fare hareketinin açık/kapalı olma özelliği kontrol etmektedir. Etkileşim modu Kapalı olarak seçilir ise ekran fare il hareket ettirilemez. Varsayılan seçimi yapılır ise farenin sol butonu; kaydırma, sağ buton; döndürme ve orta buton her iki butona ait özellikleri sergiler.

  Stereo
Stereo Görüntü; cismin birbirine benzer iki görüntüsünün birleştirilerek, cisme üç boyut kazandırılmasıdır.
Bu menüde bulunan seçenekler;

  • Kapalı: Stereo görüntüleme özelliği kapalıdır.

  • Crystal Eyes: 3D objelerin stereo görüntüleri için stereo projektör ve Shutter gözlüklerin kullanıldığı moddur.

Shutter gözlükler dönüşümlü olarak sol taraf kapalı sağ taraf açık & sağ taraf kapalı sol taraf açık olmak üzere her göze yarım birim zaman görüntü vererek stereo görüntü oluşturmaktadır.

  • Kırmızı Mavi: 3D objelerin stereo görüntüleri için kırmızı-mavi gözlüklerin kullanıldığı moddur.

  • Anaglif: 3D objelerin stereo görüntüleri için uygun lensli stereografik gözlüklerin kullanıldığı moddur.

Navigasyon
Farklı navigasyon seçenekleri ile saha farklı açılardan görüntülenebilmektedir.

Bu menüde bulunan seçenekler; Limit / - Z / +Z / - X / +X / - Y / +Y

Bu yön butonlarından hangisi seçilirse o yönde görüntü uygulanmaktadır.
Limit seçeneği, grafik ekranı tüm projeyi içine alan maksimum çerçeve ile sınırlar. Diğer seçenekler ise, grafik ekrandaki mevcut görüntüye belirtilen yönlerde bakmayı sağlar.

  • No labels