Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1 Proje Katmanlarının Tanıtılması ve Özniteliklerinin Incelenmesi

  Agm_ornek/Proje klasöründen Kirlilik.NCZ'yi yükleyiniz.

Katman Yöneticisi Penceresinde CBS katmanları ve projenin gerçekleştirileceği Erdemli bölgesine ait uydu görüntüsü gözlemlenebilmektedir.

  • KİRLİLİK
  • JEOLOJİ
  • TOPRAK
  • BİNA
  • FAY
  • Erdemli.tif

 
Hava kirliliği yüksek tarımsal arazilerin tespit edilmesi sürecinde yukarıda yer alan katmanlardan "Kirlilik ve Toprak" katmanları analiz sürecinde kullanılacaktır. Ayrıca Erdemli.tifraster veriside analiz sürecinde altlık olarak kullanılacaktır.
Bu yüzden yukarıda yer alan katmanlardan "Jeoloji, Bina ve Fay" katmanlarının görünürlüğünü pasif yapınız.

Mevcut projede analiz sürecinde kullanılacak katmanların özniteliklerini inceleyiniz.

Öznitelik bilgilerini incelemek için ilgili katmanda fare sağ tuşa tıklayınız, Tablo seçeneğini seçiniz.

Katman Yöneticisi'nde bulunan Kirlilik öznitelik tablosu içerisinde noktasal olarak alınmış kirlik verilerinin yükseklik (kot), kirlilik ve yine alet ölçümüyle alınmış kirlilik değerlerini gözlemleyiniz.

Toprak sınıfı öznitelik tablosu içerisinde kayıt altında olan AKS (Alan Kullanım Katsayısı) değerlerini gözlemleyiniz


Netcad6'nın yeni katman yapısı ile birlikte GIS projelerinde vektörel verilere ait öznitelik bilgilerine erişim çok daha pratik bir yapıda gözlemlenebilmektedir.
Yeni tablo yapısı ile birden fazla öznitelik tablosu sekme görünümünde gözlemlenebilmektedir.

  • No labels