Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2 Homojen Kirlilik Alanlarının Analizler Yardımıyla Tespiti

Homojen kirlilik alanlarının tespit edilebilmesi için nokta geometrisine sahip "Kirlilik" katmanı; her bölgenin kirlilik değerleri dikkate alınarak alan geometrisine sahip bir katmana dönüştürülmesi gerekmektedir.

Kirlilik katmanı üzerinde fare sağ tuşa tıklayınız, Yüzey Modelleme ve 3DVoronoi Alanları Oluştur işlemini seçiniz.

VoronoiDiagram değerleri penceresinde Kirlilik, Simge ve Değer kolonlarını aktif hale getirerek oluşacak voronoi tablosuna eklenmesini sağlayınız.

Noktasal kirlilik verilerinin voronoi analizi sonucu KIRLILIK_VORONOI katmanında alansal verilere dönüştürüldüğünü çizim ekranı üzerinde gözlemleyiniz.

Voronoi analizi sonucu oluşan alan geometrisine sahip kirlilik değerlerini çizim ekranında görebilmek için KIRLILIK_VORONOI katmanına etiket eklenmelidir.

KIRLILIK_VORONOI katmanı üzerinde fare sağ tuşa tıklayınız ve Özellikler işlemini seçiniz. Referans Özellikleri penceresinde Etiket sekmesine geçiniz, Etiket sekmesinde boş alanda fare sağ tuşa tıklayınız ve Ekle işlemini seçiniz.


Etiket makrosu olarak Kirlilik değerini seçiniz. Yazı Boyu olarak 15 ve Sayısal Duyarlılık olarak 0 değerlerini giriniz. Tamam butonlarına tıklayarak eklemiş olduğunuz etiketi çizim ekranından gözlemleyiniz.

Oluşturulan Voronoi alanlarının harita üzerinde daha anlamlı bir şekilde gözlemlenebilmesi için Voronoi alanları kirlilik değerlerine göre tematize edilebilir.

KIRLILIK_VORONOI katmanı üzerinde fare sağ tuşa tıklayınız ve Özellikler işlemini seçiniz. Referans Özellikleri penceresinde Tematik sekmesine geçiniz. Sol kısımda yer alan tematik harita kategorilerinde Sayısal Aralık kategorisini seçiniz.

Sayısal Aralık Makrosu olarak Kirlilik değerini seçiniz.

Sayısal Aralık kategori olarak varsayılan olarak 4 kategori eklendi. Bu kategorileri kullanıcı tanımlı yapmak için, 4 kategoriyi seçiniz ve fare sağ tuşa tıklayınız, Slot Aralıkları Kullanıcı Tanımlı işlemini seçiniz. Slot aralık değerlerini şu şekilde belirleyiniz:

Minimum Değer=9

Maksimum Değer=242

Slot Aralık Değeri=10


Sayısal aralık kategorilerini belirledikten sonra minimum kirlik değerinden maksimum kirlilik değerine doğru 10 birim artış gösterecek şekilde kategorilerin oluştuğunu gözlemleyiniz. Bu kategorileri renklendirerek tematik haritamızı oluşturabiliriz.

Bu işlem için tüm kategorileri seçiniz(birden fazla kategori seçmek için klavyeden Shift tuşuna basılı tutunuz), fare sağ tuşa tıklayınız ve Renk Seç işlemini seçiniz. Açılan pencerede 2 Renk Aralığı kategorisine geçiniz. Başlangıç Rengi olarak Turuncu Bitiş Rengi olarak Kahverengi renklerini seçiniz ve Renk Üret butonuna tıklayınız. Tamam butonlarına tıklayarak pencerelerden çıkınız.

Çizim ekranında tematize edilen katmanı gözlemleyiniz.

  • No labels