Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3 Toprak Sınıfı Değerleri Dağılımının Grafiksel Olarak Gösterimi


Proje içerisinde kirlilik değerleri homojen dağılmış alansal verilere dönüştürüldükten sonra "ekim-dikim yapılması sakıncalı kaliteli toprak alanlarını" belirlemek için öncelikle toprak değerlerini tematik harita analizi ile grafik üzerinde gösterilmesi gerekmektedir.

Katman Yöneticisi' nde sadece Toprak katmanını aktif hale getiriniz.

Toprak katmanı üzerinde az kullanılan tarımsal arazilerden çok kullanılan tarımsal arazilere, açık yeşilden renk tonundan, koyu yeşil renk tonuna tematik bir harita oluşturunuz.

Toprak katmanı üzerinde fare sağ tuşa tıklayınız ve özellikler işlemini seçiniz.

Referans özellikleri penceresinde Tematik sekmesini seçiniz. Özgün kategorisinde yer alan Özgün Değerler Makrosu olarak AKS değerini tanımlayınız.

Makroda AKS değerlerini tanımladıktan sonra 8 adet AKS değerinin listelendiğini gözlemleyiniz.

Bu kategorilerin tamamını seçiniz, fare sağ tuşa tıklayınız ve Renk Seç işlemini seçiniz.

Açılan pencerede 2 Renk Aralığı kategorisini seçiniz. Başlangıç Rengi olarak açık yeşil, Bitiş Rengi olarak koyu yeşil renk tonlarını tanımlayınız. Renk tanımlamalarını kullanabilmek için Renk Üret butonuna tıklayınız. Tamam butonu ile pencereleri sırasıyla kapatınız.

Proje üzerinde görüntülenen AKS (Arazi kullanım katsayısı) değerleri arazideki toprak kalitesini belirtmektedir. 1 değeri ile belirtilmiş alanlar en kaliteli toprak sınıfındadır.

Oluşan alansal değer dağılımını proje üzerinde gözlemleyiniz.

  • No labels