Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4 Alansal Kirlilik Dağılımı Ile Toprak Sınıfı Değerlerinin Aynı Grafik Üzerinde Çakıştırılması 

Hava kirliliği yüksek tarımsal arazilerin tespitini gerçekleştirebilmek için kirlilik değerlerini içeren Kirlilik katmanı ile verimli toprakların tespiti aşamasında kullanılacak AKS bilgilerini içeren Toprak katmanını çakıştırarak analiz sonucu elde etmek istenilen çıktı verisi gözlemlenebilir.

Bu iki katmanı çakıştırmak için Analiz menüsü altında yer alan İleri Analiz Araçları bölümündeki Kesişim işlemini seçiniz.

Ekrana gelen ilk pencerede hangi katmanlar arasında kesişim işleminin gerçekleştirileceği belirlenir. Aşağıdaki katmanları seçiniz ve İleri butonuna tıklayınız:

  • KIRLILIK_VORONOI
  • TOPRAK

Bir sonraki aşamada Hedef Sınıf Bilgileri' ni ve bu sınıfta yer alacak kolonları belirleyiniz ve bir sonraki işlem adımı için Sonraki butonuna tıklayınız.

Kolonları belirlerken birden fazla *birincil anahtar(OBJECT_ID) eklememeye dikkat ediniz.

İşlemi tamamlamak için Son butonuna tıklayınız.

Yapılan çakıştırma işlemini proje ekranı üzerinde gözlemleyiniz.

Katman Yöneticisi' nde yer alan "Hava_Kir_Yük_Tar_Ara" isimli katmanda fare sağ tuşa tıklayınız, tablo işlemini seçerek çakıştırma sonucu oluşan katmanda yer alan öznitelik bilgilerini gözlemleyiniz.

Çakıştırma işlemi sonrası oluşan yeni katman üzerinde kirlilik tehdidi altındaki ekim dikim alanlarını tespit edebilmek için belirli sorgulamalar yapmak gerekmektedir. Bahsi geçen sorgulamalar örnek proje için şu şekilde gerçekleştirilecektir.

AKS değerleri için 3'den küçük; Kirlilik değerleri için ise 200'den büyük bölgeler tespit edilecektir. Bu sayede kaliteli toprak sınıfları ile Kirlilik değeri yüksek alanları proje üzerinde gözlemleyebilir, analiz sonuçlarını raporlandırabiliriz.

"Hava_Kir_Yük_Tar_Ara" katmanında fare sağ tuşa tıklayınız ve Tablo işlemini seçiniz.

"Hava_Kir_Yük_Tar_Ara" tablosunda kolon başlıklarının bulunduğu şeritte fare sağ tuşa tıklayınız ve Filtre Editörü işlemini seçiniz.


Açılan pencerede ilk olarak Kirlilik değerine ait filtrelemeyi gerçekleştiriniz.

Filtre Editörü' nde yer alan ve varsayılan olarak "Ve " şeklinde pencerede yer alan mantıksal operatördeki "" butonuna tıklayarak bir koşul ekleyiniz. Ya da "Ve" butonuna tıklayıp Koşul Ekle işlemi ile yeni bir koşul ekleyebilirsiniz.

Eklenen koşulda ilk olarak Tablo' da yer alan kolonlarda hangisinin kullanılacağı belirlenmelidir. Kirlilik kolonunu seçiniz.

Yapılacak filtreleme işleminde kullanılacak mantıksal operatör belirlenmelidir. Kirlilik kolonunda 200 değerinden büyük olanları listelemek için ">" operatörünü seçiniz.

Son olarak Kirlilik kolonunda filtreleme yapılacak değer olarak 200 değerini giriniz.

AKS(Arazi Kullanım Katsayısı) değerini kullanarak filtreleme işleminin 2. aşamasını aşağıdaki şekilde gerçekleştiriniz.


Yapılan filtreleme işleminde birden fazla koşulun aynı anda sağlanması hedeflenmektedir. Bu nedenle yukarıda yer alan 2 koşul "Ve"{*}mantıksal operatörü ile bağlanmalıdır.

Filtre Editörü açıldığında varsayılan mantıksal operatör olarak "Ve" operatörü gelmektedir. Eğer koşul ifadesinde farklı bir mantıksal operatör kullanmak isteniyorsa "Ve" butonuna tıklayınız ve uygun operatörü seçiniz.

Filtre işlemi sonrası tabloda oluşan sonucu raporlandırmak için, "Hava_Kir_Yük_Tar_Ara" katmanında fare sağ tuşa tıklayınız ve Rapor Al işlemini seçiniz.

Rapor Şablonu Seç penceresinden Yeni Rapor Şablonu komutunu seçiniz. Şablon Sihirbazı' nda ilk olarak raporlanacak kolonları belirleyiniz.

Raporun görüntü özelliklerini belirleyiniz.

Alt/yan toplamlarının alınması istediniz kolonları belirleyiniz.

Oluşturulan rapor şablonunun ismini yazınız.

Oluşturduğunuz rapor şablonunu seçiniz ve raporu tablonuza uygulayınız.

  • No labels