Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Damla Sulama Projelendirme Uygulamaları

Tanım

Icon

Damla Sulama Projelendirme Uygulamaları damla sulama projelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini kapsar. Sulama sahasına ait grafik altlıkların hazırlanması, sulama ağlarının oluşturulması, sulama materyallerinin yerleştirilmesi ve hesaplamalarının yapılması, proje çıktı ve raporlarının alınması konularını içeren eğitim programıdır.

Hedef Grup

Icon

Bu uygulama tarımsal proje üreten ziraatle ilgili tüm sektörlere yöneliktir. Ziraat mühendisleri, bahçe bitkileri, bitki koruma, toprak, sulama ve drenaj, bölümlerinde proje hazırlayanlar, sulama projeleri ile ilgili tüm sektör çalışanları, kamu çalışanları, akademisyenler ve öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler

Icon
 • Tarımsal Damla Sulama Projeleri’ni mevzuatlara uygun yapıda tüm aşamaları ile gerçekleştirebilecek,

 • Damla sulama projeleri kapsamında gerekli raster&vektör altlık verileri ve sayısal arazi modelini oluşturabilecek,

 • Projeleri için en uygun ‘Sulama Ağı’nı sayısal arazi modeli üzerinde tasarlayabilecek,

 • Sulama materyallerini hazır kütüphaneler yardımı ile projesindeki en uygun yerlere konumlandırabilecek,

 • Damlatıcı özelliklerine uygun damlatıcıları projelendirecek ve otomatik hesaplamalar yapabilecek,

 • Bitki bilgilerine göre ‘ana boru’ ve ‘lataraller’i en uygun şekilde yerleştirebilecek,

 • Optimizasyon hesabı ile en uygun ve en ekonomik borular ve alternatif çaplı boruları bularak kullanabilecek,

 • Boru hatlarının profilleri çıkartılabilecek,

 • ‘Pompa Birim Maliyeti’ ve ‘Motopomp Hesapları’nı yapabilecek,

 • ‘Kontrol Birimi Elemanları’nı otomatik olarak hesaplayabilecek,

 •  Alternatif sulama tasarımları için hesap sonuçlarını grafik ekrana çizdirilebilecek,

 •  Mevzuatlara uygun olarak paftalama ve çıktı işlemlerini gerçekleştirebilecek,

 • Proje aşamalarında verisini Online Haritalar ile görüntüleyebilecek,

 • Proje çıktılarını istenen şablon yapıda alabilecek,

 • Projelerini Google Earth’ e aktarabilecektir.

Konular

Icon