Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Çıktı Şablonlarının Oluşturulması ve CBS Projelerinde Kullanılması

Netcad GIS sahip olduğu akıllı ve dinamik çıktı şablonu yeteneği sayesinde GIS ve CAD projelerinin çıktılarının mevzuatlara uygun olarak kolaylıkla alınmasını sağlar.
Çizim Şablonu, çizdirilecek projeler için daha önceden hazırlanmış bir akıllı altlık, bir layout düzlemi olarak düşünülebilir. Bu amaçla hazırlanan şablonlar CBS projelerinin çıktılarını almak için kullanılabilir. 
Çizim şablonları projede çıktı alınması istenilen alanın konumunun belirlenmesi, çıktıda yer alması istenilen lejand, ölçek çubuğu, yön oku, proje başlığı, koordinat gridleri, projeksiyon bilgisi, hazırlayan, kurum logosu, projeye ilişkin notlar vb. bilgilerin çıktıya otomatik olarak yansımasını sağlamaktadır.

1. Çıktının alınacağı kağıt boyutu KUTU işlemiyle Netcad ekranında oluşturulur. Oluşturulan Kutu Objesinin adı KAGIT olmalıdır.  Giriş/ Çizim Araçları/ Alan /Kutu işlemine giriniz. Kağıdın yerini gösterdikten sonra açılan Kutu Özellikleri penceresinden çıktı almak istediğiniz kayıt boyutunu seçerek kutu adı olarak KAGIT olarak belirleyiniz.

Tamam Butonuna tıklandığında seçilen kağıt boyutlarında kutu objesinin oluştuğu gözlenir.

 

2. KAGIT yerini gösterdikten sonra, çizimin yerleşeceği alanı belirlemek için PENCERE adında yeni bir kutu objesi oluşturunuz.

Tamam Butonuna tıklandığında çizimin yerleşeceği alan gözlenecektir.

3. Oluşturulan PENCERE içerisine grid tanımlamak mümkündür. Bu sayede gridler ve grid koordinatları yazılmış bir şekilde çıktı almak mümkün olacaktır. Detaylar/ Çizim Araçları/ Grid işlemine giriniz.

İkinci işlemde oluşturulan Pencere isimli kutu içerisine Otomatik yakala modu aktifken grid objeleri yerleştirilir.

Pencere isimli kutunun çapraz iki köşesi gösterilerek grid objeleri oluşturulur.

4. Oluşturulan çizim şablonuna dinamik yapıda lejant eklemek için Detaylar / Çizim Araçları / Lejant işlemine giriniz.

Lejant Özellikleri penceresinde Yatay Yönde Genişlet seçeneği aktif hale getirilir.

 Tamam butonu ile lejantın yerleştirilmesini istediğiniz konumu belirleyiniz.

5. Çizim şablonuna çıktıda yer alması istenilen plan notu vb. metin dosyaları Zengin Metin formatında eklenebilir. Giriş/ Çizim Araçları/ Zengin Metin işlemine giriniz. Grafik ekrana yerleştirmek istediğiniz tablosal veriyi Dosya / Aç işlemiyle örnek veri dizininden seçtiniz.

Zengin metini ekrana yerleştirmek istediğiniz noktaya yerleştiriniz.

6. Çıktıda yer alması istenilen bir imajlar (kurum logosu vb.) Giriş/ Çizim Araçları/ Rasim ile çıktı şablonuna eklenebilir.

Örnek veri dizindeki resim objesi seçilir ve ekrana yerleştirilir.

6. Çıktıda yer alması istenilen kuzey okunu yerleştirebilmek için öncelikle istenilen kuzey oku sembolü Ara işlemi ile seçilir. Katmanlar/ Ara/ Sembol / Blok Ara işlemine giriniz ve arama satırına Kuzey Oku yazarak arama işlemini başlatınız. Bulunan kuzey oku sembollerinde istediğinizi seçerek çıktı üzerinde konumlandırınız.

7. Projeye ait projeksiyon, proje adı, bilgisayar kullanıcı adı gibi bilgiler çizim şablonuna eklenebilmektedir. Yazılar ?? ile başladığında, çizdir işlemine girildiğinde bu yazıların ne olması gerektiği kullanıcıya sorulacaktır. Yazı işlemiyle seçilen Proje Değişkenleri ise proje ve bilgisayarda kayıtlı olan bilgilere göre otomatik olarak dolmaktadır.

Giriş/Çizim Araçları/ Yazı işlemine giriniz. Yazı butonu ile açılan pencerede projeksiyon değişkenini seçiniz.

Makro Oluştur penceresinde projeksiyon tanımı çift tıklanarak seçilir.

Çıktı şablonunda projeksiyon bilgisinin otomatik yazdırılacağı noktaya [#PROJECTION] değeri yerleştirilir.

8. Çıktıda projeyi hazırlayan kişinin bilgilerinin de otomatik olarak yer alması için Giriş/Çizim Araçları/ Yazı işlemine giriniz. Yazı penceresine ??Hazırlayan yazınız ve hazırlayan bilgisini şablonda görmek istediğiniz noktaya yerleştiriniz.

9. Proje adının da çıktıda görünmesi isteniyor ise Giriş/Çizim Araçları/ Yazı işlemine giriniz.Yazı butonu ile açılan pencerede Aktif projenin Adı değişkenini seçiniz, ve ekrana yerleştiriniz.

10.Uygulama Menüsü/Kaydet /Şablon Olarak Kaydet işlemine giriniz, oluşturduğunuz çizim şablonunu kaydediniz.

Şablon Adını SABLON 1 giriniz. Tip seçeneğini ise Çizim Şablonu olarak belirleyiniz.

11. Uygulama Menüsü/Aç ile çıktı alınması istenen proje dosyasını açınız.( Örnek veri dizinde bulunan Kadastro)

Projenin çıktısını almak için Uygulama Menüsü/Çizdir/ Çizdir işlemine giriniz.

Çizdir penceresinde Şablon satırı karşısında bulunan üç nokta butonuna tıklayınız.

Şablon kısmına kaydettiğiniz SABLON 1'in çizim şablonu penceresinde yer aldığını gözlemleyiniz SABLON 1 şablonunu seçiniz

Çizdir butonuna tıklayınız, çıktı şablonu imlecin ucunda konum göstemeniz için hazır olacaktır.

Proje üzerinde çıktısını almak istediğiniz bölgenin üzerine çizim şablonunu bırakınız.

 

Çıktı şablonu tasarımında ?? ile yerleştirdiğiniz alanların çıktı öncesi giriş pencerelerinin açıldığını gözlemleyiniz ve bu alanlara gerekli bilgi girişlerini yapınız.

Çizim şablonunu konumlandırdıktan sonra Çizdir penceresinde projenin çıktıda görüneceği hali görüntülenir.

Seçilen alanın çizim şablonuna göre çizdirilmesi için işleme Tamam ile devam ediniz ve çıktının otomatik olarak Netcad GIS tarafından oluşturulduğunu gözlemleyiniz

 

 

 

 

 
 
  • No labels