Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Yerleşebilirlik Analizi(Sentez)

Icon

Şehir ve bölge planlama süreçlerinde, sürdürülebilir, çevre ve afet duyarlı doğru planlama yaklaşımının gerçekleşebilmesi için ilgili meslek disiplinlerinin girdilerinin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi, plan öncesi analiz ve sentez sürecinde hayati önem taşımaktadır.

Bölge planları ve yerel planlar üzerinde verilecek kararlarda, kentsel ve kırsal fonksiyonların yer seçiminde mekansal analiz modellerinin doğru girdilerle ve doğru yöntemlerle tasarlanması ve yer seçim kararlarının yapılan analiz sonuçları göz önünde tutularak verilmesi, plan kararlarının doğruluğu, sürdürülebilirliği ve herşeyden önemlisi insan hayatının korunması açısından son derece önemlidir.

Bu amaçla planlama süreçlerinde doğru yöntem ve girdilerle analiz süreçlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları'nda arazi sentezine girdi olacak verilerin üretilmesi ve sentez süreçleri bu bölümde ele alınacaktır.

 

 

 

  • No labels