Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.2 Eğim Analizi

Icon

Eğim, yüksekliğin x ve y yönlerindeki değişiminin derece veya yüzde cinsinden hesaplatılmasıdır. Derece cinsinden eğim, düşey mesafenin yatay mesafeye oranının tanjant açısıyla ifadesidir. Yüzde cinsinde eğim ise, yüksekliğin yatay mesafeye oranının yüzde olarak ifadesidir.

Eğim Haritaları sayısal arazi modeli veya yükseklik modeli üzerinden hesaplanan eğim değerlerinin istenilen tematik aralıklarda gösterilmesi ile oluşturulurlar.

Eğim hakkında detaylı bilgi için (?)

1.Analiz Menüsü/Yüzey Analizleri/Eğim işlemine giriş yapılır.

 

2.Eğim haritası oluşturulacak yükseklik modeli, Raster veri kaynağı altındaki Dosya İsminden, sonuç verinin istenilen Piksel Büyüklüğü, yükseklik haritasını aktif limitlerde gerçekleşmesini Sadece Aktif Limitte Çalış ve sonuç verinin kaydedileceği dizin Dosya İsmi ile seçimi gerçekleştirilir ve tamam ile işleme devam edilir, oluşan tematik eğim haritası Netcad GIS ekranında gözlemlenir.


Icon

Eğim Haritası oluşturabilmek için uygulanan diğer bir yöntem ise sayısal arazi modeli üzerinden gerçekleştirilir.


1.Katman Yöneticisi içerisinde ilgili sayısal arazi modeli üzerinde Sağ Tuş/Analiz/Eğim işlemine giriş yapılır.

2.Açılan pencerede İşlemin yapılması istenilen Kestirim Yöntemi, işlemin gerçekleşmesini sağlayacak sayısal arazi modeli Tabakalar sekmesinden seçilir ve sonuç verinin kaydedileceği dizin Dosya İsmi ile seçimi gerçekleştirilir ve tamam ile işleme devam edilir.

3. Oluşan tematik eğim haritası Netcad GIS ekranında gözlemlenir.


 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels