Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Güneşin azimuth (xy) ve altitude (z) açı değerleri ile sayısal yükseklik modeli veya Yükseklik modeli üzerinde gölgeleri hesaplanan, iki boyutlu planimetrik düzlemde üç boyut algısı yaratan haritalardır.

Rölyef hakkında detaylı bilgi için (?)

1.Analiz Menüsü/Yüzey Analizleri/Rölyef işlemine giriş yapılır.

2.Rölyef haritası oluşturulacak yükseklik modeli, Raster veri kaynağı altındaki Dosya İsminden, sonuç verinin istenilen Piksel Büyüklüğü, yükseklik haritasını aktif limitlerde gerçekleşmesini Sadece Aktif Limitte Çalış ve sonuç verinin kaydedileceği dizin Dosya İsmi ile seçimi gerçekleştirilir. 

3.Oluşan tematik eğim haritası Netcad GIS ekranında gözlemlenir.

 

Icon

Rölyef Haritası oluşturabilmek için uygulanan diğer bir yöntem ise sayısal arazi modeli üzerinden gerçekleştirilir.

1.Katman Yöneticisi içerisinde ilgili sayısal arazi modeli üzerinde Sağ Tuş/Analiz/Rölyef işlemine giriş yapılır.

2.Açılan pencerede İşlemin yapılması istenilen Kestirim Yöntemi, işlemin gerçekleşmesini sağlayacak sayısal arazi modeli Tabakalar sekmesinden seçilir ve sonuç verinin kaydedileceği dizin Dosya İsmi ile seçimi gerçekleştirilir ve tamam ile işleme devam edilir.

3.Oluşan tematik eğim haritası Netcad GIS ekranında gözlemlenir.

 

 

 

 

 

  • No labels