Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.3 Bakı Analizi

Icon

Bakı (Yön) analizi sayısal yükseklik modeli üzerinde kuzeye göre hesaplanan yön değerlerinin tematik aralıklar ile gösterilmesi için uygulanmaktadır. Analiz sonrası oluşan bakı haritalarında dört ana yön ve bu ana yönler arasındaki ara yönler ile düz alanlar açısal aralık değerlerine göre gözlenirler. Bakı eğimin yönüdür; bir pikseli komşularına göre değerlendirerek, en yüksek eğimli değere göre yöneliminin belirlenmesidir

Bakı hakkında detaylı bilgi için (?)

Bakı Haritaları sayısal arazi modeli veya yükseklik modeli üzerinden hesaplanan eğim değerlerinin istenilen tematik aralıklarda gösterilmesi ile oluşturulurlar.

1.Analiz Menüsü, Eğim seçeneği altından Bakı işlemine girilir.

2.Bakı haritası oluşturulacak yükseklik modeli, Raster veri kaynağı altındaki Dosya İsmindensonuç verinin istenilen Piksel Büyüklüğü, yükseklik haritasını aktif limitlerde gerçekleşmesini Sadece Aktif Limitte Çalış ve sonuç verinin kaydedileceği dizin Dosya İsmi ile seçimi gerçekleştirilir. oluşan tematik eğim haritası Netcad GIS ekranında gözlemlenir.

4.Oluşan tematik eğim haritası Netcad GIS ekranında gözlemlenir.


Icon

Bakı Haritası oluşturabilmek için uygulanan diğer bir yöntem ise sayısal arazi modeli üzerinden gerçekleştirilir.

1.Katman Yöneticisi içerisinde ilgili sayısal arazi modeli üzerinde Sağ Tuş/Analiz/Eğim işlemine giriş yapılır.

2.Açılan pencerede İşlemin yapılması istenilen Kestirim Yöntemi, işlemin gerçekleşmesini sağlayacak sayısal arazi modeli Tabakalar sekmesinden seçilir ve sonuç verinin kaydedileceği dizin Dosya İsmi ile seçimi gerçekleştirilir ve tamam ile işleme devam edilir.

3.Oluşan tematik eğim haritası Netcad GIS ekranında gözlemlenir.

 

Icon

İstenirse sayısal arazi modelindeki üçgen yüzeylerin yönelimlerini yani Yön oklarını görebilirsiniz.

Katman Yöneticisi altında ilgili sayısal arazi modeli tabakası üzerinde sağ tuş özellikler işlemine girilir ve Tabaka özellikleri Üçgen sekmesi içerisinde Yön Oku Çiz kutucuğu aktif hale getirilir.

 

 

 

 

  • No labels