Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.2. Sayısallaştırma İşlemleri

2.1.1 Yol Çiz(Aksis)

Planlama süreçlerinde fonksiyon alanlarının belirlenmesi için öncelikle yolların oluşturulması gerekmektedir. İlgili mevzuat ve yönetmeliğe uygun yol çizimleri planet içerisinde yer alan Yol Çiz İşlemleri ile gerçekleştirilebilir.

1. Planet Modülü Yol çiz(Aksis) işlemine giriş yapılır

2. Ekrana gelen Plan Paralel penceresinden çizimi yapılacak raster üzerinde yer alan 17 metre genişliğindeki yolun çizimi için Yol satırına 8.50, 2.50 metre genişliğindeki kaldırım çizimi için Kaldırım satırına 2.50 metre değerini girilir ve Yol satırını aktif hale getirerek yol kenarından başlayarak çizim yönünün solundan olacak şekilde işlemi gerçekleştirilir. Yol çizim işlemi yapıldıktan sonra Katmanlar menüsünde ADAKENARI, KALDIRIM, REFÜJ gibi katmanlar otomatik olarak oluşturulur.

Yol Çiz (Aksis)-Yol Çiz(Paralel)hakkında detaylı bilgi için (?)

Icon

Yol Çiz işlemi ile açılan Plan Paralel penceresinde yer alan Sağ butonu seçilirse çizim yönünün sağından, Sol butonu seçilirse çizim yönünün solundan çizim işlemi gerçekleştirilecektir.

Plan Paralel penceresinde yer alan Ö,K,D butonları ; Ö : Önerilen Cephe K: Korunan Cephe D: Düzelecek Cephe hatlarını belirler.

Plan Paralel penceresinde yer alan Yol, Kaldırım, Refüj satırlarının aktif olması çizimin hangi hat üzerinden başlatılacağını belirler.

Plan Paralel penceresinde yer alan Kalınlık yol genişliğinin 1/10'u olacak şekilde otomatik olarak ayarlanır. Kullanıcı bu değeri değiştirebilir.

 

3.Raster veri üzerindeki 15 metre genişliğindeki yolun çizimi için Yol satırına 7.50, 2.50 metre genişliğindeki kaldırım çizimi için Kaldırım satırına 2.50 metre değerini girilerek çizim gerçekleştirilir.


2.1.2 Kalınlık Ver

1.Planet Modülü/Yol Çiz (Aksis) altından Kalınlık Ver işlemine girilir ve herhangi bir tabakada çizilmiş çizgilere kalınlık verilebilir. Açılan Kalınlık Ver penceresinde kalınlık satırına, değeri 2 olarak girilir ve Taraf Sor satırını aktif hale getirilir.

Kalınlık ver hakkında detaylı bilgi için (?)

2.1.3 Yol Çiz(Paralel)

1.  Herhangi bir katmanda çizilmiş çizgiler referans alınarak Planet /Yol Çiz (Aksis) /Yol Çiz (Paralel) ile yol, kaldırım, refüj objesine dönüştürülebilir.

Giriş/Çizgi işlemine giriniz ve 12 metre genişliğindeki yolun ada köşesinden başlayarak bir çizgi çiziniz. Planet /Yol Çiz (Aksis) /Yol Çiz (Paralel) açılan Plan Paralel penceresinde 12 metre genişliğindeki yolun Yol ve Kaldırım değerleri giriniz ve yol objesine dönüştürmek istediğiniz yol eksenini seçiniz. Yol çizimi gerçekleştirdikten sonra çizgi objesini siliniz

2.1.4 Yaya Yolu Oluştur

Herhangi bir katmanda çizilmiş çizgileri referans alarak Planet /Çizim altında bulunan Yaya Yolu Oluştur ile yaya yolları çizimi gerçekleştirilebilir.

Yaya Yolu oluştur hakkında detaylı bilgi için (?)

Giriş/Çizgi işlemine giriniz, plan üzerinde bulunan yaya yolunun orta noktasından başlayarak bir çizgi çiziniz. Planet /Yaya Yolu Oluştur işlemine giriniz. Açılan Yaya Yolu penceresinde Sağa Yol ve Sola Yol satırındaki değerleri 4 metre olarak giriniz ve yaya yolu objesine dönüştürmek istediğiniz yol eksenini seçiniz. Yaya yolu çizimi gerçekleştirdikten sonra çizgi objesini siliniz.

2.1.5 Kavşak Oluştur

Birbirini kesen yol ağlarının kesiştikleri bölgelerde oluşturulacak kavşakların yarıçap ve/veya kırma değerleri Planet/Çizim/Kavşak Oluştur seçeneği ile açılan diyalogta tanımlanarak oluşturulur.

Kavşak Oluştur işleminde Yarıçap değeri kaldırım köşelerinin belirtilen yarıçap değerinde, Kırma değeri ise kaldırım köşelerinin kırılmasında tercih edilir. Oto seçeneği ise;  kaldırım mesafesi, kaldırım genişliği ve ada kenarları arasındaki açı kullanılarak elde edilen yarıçap değerine göre otomatik kavşaklar düzeltilmektedir.

Kavşak oluştur hakkında detaylı bilgi için (?)

1.Planet Menüsü /Çizim /Kavşak Oluştur işlemine giriş yapılır ve açılan pencerede kırma değeri 5, Yarıçap değeri 8 ve oto seçeneği pasif hale getirilir.

2.Kavşak oluşturulacak yol kesişim noktaları üzerine fare sol tuş ile daire yarı çapı yaklaşık olarak belirlenir ve tekrar fare sol tuş ile işlemi sonlandırılır.

 

 

 

 

 

  • No labels