Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.3 Düzenleme İşlemleri

2.2.1. Ada Kaldırım Köşesi

Ada/Kaldırım Köşesi işlemi; yol çizimi gerçekleştirildikten sonra ada ve kaldırım köşelerinin düzenlenmesi için kullanılır.

Ada Kaldırım Köşesi oluştur hakkında detaylı bilgi için (?)


1. Planet /Düzenleme uygulaması içinde yer alan Ada/Kaldırım Köşesi işlemine girilir. Ada/Kaldırım Köşesi penceresinden Dik Mesafe ve Yatay Mesafe satırlarına 1 (metre) değeri girilir. Kır komutu aktif hale getirilir. Kırılacak hatları imleç ile işaretlenerek işlem tamamlanır. İşlem sonrasında kalan çizgi objeleri Sil ile temizlenir.

2.Ada/Kaldırım Köşesi işlemine girilir. Açılan Ada/Kaldırım Köşesi penceresinden Yarıçap satırlarına 3 değerini girilir. Yuvarlat komutu aktif hale getirilir. Yuvarlatılacak hatlar imleç ile işaretlenerek işlem tamamlanır. İşlem sonrasında kalan çizgi objelerini Sil ile temizlenir.

2.2.2. Köşe Düzelt

Köşe Düzelt ile daha önce "adakenarı kır” işleminde kullanılan yatay ve dikey mesafeyi düzenleme amacıyla kullanılır.

Köşe Düzelt işlemi hakkında detaylı bilgi için (?)

1.Planet /Düzenleme /Ada Kaldırım Köşesi altında bulunan Köşe Düzelt işlemine girilir. İşleme girdikten sonra fare sol tuşu ile düzeltmek istenilen köşede manuel olarak düzenleme yapılır.

2.2.3. Refüj Kapat

Yol Çiz ve Kavşak Oluştur uygulamaları sonrasında refüj aralarının açılması ve yuvarlatılması işlemi için kullanılmaktadır. Yol çiz ve kavşak oluştur işlemi ile oluşturulmuş olan kavşakların refüj başlama mesafesi, hangi yönde yuvarlatılmak istendiği kullanıcı tarafından belirlenir.

Refüj Kapat işlemi hakkında detaylı bilgi için (?)

1.Planet /Düzenleme /Ada Kaldırım Köşesi altında bulunan Refüj Kapat işlemine girilir. Fare sağ tuş ile refüjün kırılmak istenen noktasından refüj çizgilerini gösterilir. İmleç + şeklini aldığında yayın yuvarlatılmak istenen tarafını belirttikten sonra işlem sonlandırılır. İşlem sonrasında kalan çizgi objelerini Sil ile temizlenir.

2.2.4. Yol Yuvarlat

Yol Yuvarlat işlemi yol çizimi tamamlandıktan sonra yolların düzenlenmesi için kullanılır.

Yol Yuvarlat işlemi hakkında detaylı bilgi için (?)

1.Planet /Düzenleme /Ada Kaldırım Köşesi altında bulunan Yol Yuvarlat işlemine girilir. Açılan Köşe Düzelt penceresinde bulunan İç Yarıçap satırına 5 değerini girilir. Düzeltilmek istenilen kesişen hatlar fare sol tuş ile seçilerek işlem sonlandırılır.

 

 

 

 

 

 

  • No labels