Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.4 Sayısallaştırma Menüsü Yardımıyla Çizimler

Farklı formatlarda ve/veya çizgi objelerinden oluşan çizimlerin, fonksiyon(Konut, Ticaret Alanı, Park...) olarak tanıtabilmesini sağlamak amacıyla alan olarak kapatılması gerekmektedir.

2.4.1. Otomatik Alan Kapatma

Otomatik Alan Kapat işlemi, doğru ile sayısallaştırılmış objeler çoklu doğru ile alan geometrisine çevrilerek adlandırılması için kullanılır.

Otomatik Alan Kapat İşlemi hakkında detaylı bilgi için (?)

 1. Uygulama Menüsü/ Yeni/ Plan/2014 Uygulama İmar Plan Şablonu açılır. Ardından Uygulama Menüsü /Aç /1000_Alan dosyası açılır.


2.Proje ekranında sayısallaştırılmış alanların tamamını kapatmak için Araçlar Menüsü /Topolojik Düzeltmeler /Otomatik Alan Kapat işlemine girilir. Açılan Otomatik Alan Kapat penceresinde Davranış satırına kapatılacak İç Alanlar bilgisi, Yakınlık satırına iki nokta arası uzaklık değeri girilir, Tamam ile pencere kapatılır ve kapatılacak alanların seçimi için Tümünü Seç seçeneği kullanılır ve fare sağ tuş ile alanların otomatik olarak kapandığını gözlemlenir.

2.4.2. Sayısallaştırma Menüsü Yardımı ile Çizim

Sayısallaştırma menüsü plancıların hızlı ve kolay bir şekilde, standartlara uygun olarak çizim yarını sağlayan araçtır.

Sayısallaştırma İşlemi hakkında detaylı bilgi için (?)

1. Düşey Menülerden Sayısallaştırma Sekmesine girilir ve Uygulama_İmar_Planı tanım dosyası + butonu ile açılır. Tanımlanacak arazi kullanım bilgilerine göre ilgili tanım dosyası seçilir, fare sağ tuş ile ilişkilendir işlemine girilir ve ilgili alanlara tıklanarak hem nitelik hem de otomatik alan kapama işlemi gerçekleştirilir.

Görselde 1 ile tanımlanmış alanlar Yerleşik Konut Alanı, 2 ile tanımlanmış olan alan Kültürel Tesis Alanı, 3 ile tanımlanmış olanlar Park, 4 ile tanımlanmış olan alan Ortaokul Alanı, 5 ile tanımlanmış olan alan Tİcaret-Konut Alanı, 6 ise Ticaret Alanı olarak tanımlanmıştır.


 

 

 

 

  • No labels