Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.5 Sembol İşlemleri

Fonksiyon alanları belirlenmiş bir plan üzerinde yerleşim ve yapılaşma sembolleri akıllı nesne objesi olarak Planet/Semboller altında bulunan ‘Yerleşim’, ‘Yapılaşma’, ‘Yol’ ve ‘Yoğunluk’ seçenekleri kullanılarak oluşturulur.

2.4.1. Yerleşim Sembolleri

Planda yer alan yerleşim nizamına ilişkin sembollerinin düzenlendiği işlemdir.

Yerleşim sembolleri ile açılan pencerede;

  • Nizam bilgileri (Bitişik, Ayrık, Blok, İkiz, Ayrık İkiz, Serbest)
  • Kat adedi
  • Ön bahçe
  • Arka bahçe
  • Yan bahçe

Bilgileri ilgili alanlara girilerek yerleşim sembolünde otomatik olarak yazılması gerektiği alana yerleştirilir.

Hazırlanan semboller daha sonra kullanılmak üzere Hatırla butonuna basılarak kaydedilebilir. Obje boyutu alanından istenilen değer girilerek, sembolün boyutu ayarlanabilir.

Yerleşim Sembolleri İşlemi hakkında detaylı bilgi için (?)

1. Planet Modülü /Semboller içerisinde bulunan Yerleşim işlemine girilir ve açılan pencerede Nizam satırı Ayrık, Bina Kat sayısı satırı 3, ön bahçe çekme değeri 5, Yan bahçe çekme değeri 3 olarak girilir. İmlecin ucuna gelen yerleşim sembolü plan adaları üzerinde gelinerek yerleştirilir.

2.4.2. Yapılaşma Sembolü

Planda yer alan yapılaşma bilgilerine ilişkin sembollerin düzenlendiği işlemdir.

Yapılaşma sembolleri ile açılan pencerede sol taraftan seçilen iki sekme yer almaktadır.

  • Üstteki sekmeden Emsal,HMax ve Yençok bilgileri,
  • Alttaki sekmeden Taks,MinTaks,Kaks ve MinKaks değerleri,

girilerek yapılaşma bilgileri akıllı nesne olarak üretilir.

Hazırlanan semboller daha sonra kullanılmak üzere Hatırla butonuna basılarak kaydedilebilir. Obje boyutu alanından istenilen değer girilerek, sembolün boyut ayarlanabilir

Yapılaşma Sembolleri İşlemi hakkında detaylı bilgi için (?)

1. Planet Modülü /Semboller içerisinde bulunan Yerleşim işlemine girilir ve açılan pencerede alt sekmede bulunan Taks-Kaks sekmesinde yer alan Taks değerine 0.3, Kaks değerine 0.9 girilir. İmlecin ucuna gelen yapılaşma sembolü plan adaları üzerinde gelinerek yerleştirilir.


2.4.3. Yoğunluk Sembolleri

Planda yer alan 1/5000 nüfus bölgelerine ait nüfus yoğunluk bilgilerinin oluşturulduğu işlemdir. Plan üzerinde konut fonksiyon alanı olarak belirlenen bölgelere nüfus yoğunlukları Planet/Semboller/Yoğunuk seçeneği kullanılarak akıllı nesne yapısında (k/ha) yazdırılır.  Kullanılan veri 1/1000 Uygulama İmar Planı olması sebebiyle yoğunluk sembolü atılmayacaktır.

Yoğunluk Sembolleri İşlemi hakkında detaylı bilgi için (?)

Yoğunluk sembolü eklemek için Planet Modülü /Semboller içerisinde bulunan Yoğunluk işlemine girilir ve ilgili değerler yazılır. İmlecin ucuna gelen yoğunluk sembolü plan adaları üzerinde gelinerek yerleştirilir.


2.4.4. Yol Genişlik Sembolleri

Planda oluşturulan yollara ilişkin genişlik bilgilerini tanımlandığı sembol işlemidir.

Yol sembolü yerleştirmenin iki alternatif yöntemi olup,

1.Planet Modülü /Semboller içerisinde bulunan Yol işlemine girilir ve açılan Yol penceresinde Genişlik satırına yol genişliği 17 girilir ve yol sembolünün Genişliği Yoldan Oku seçeneği aktif yapılır. İmlecin ucuna gelen yol sembolü plan üzerine gelinerek yerleştirilir.

2.Planet Modülü /Semboller içerisinde bulunan Yol işlemine girilir ve açılan Yol penceresinde Genişliği Yoldan Oku, Yola Paralel ve Genişliği Yoldan Oku seçeneği aktif yapılır. İmlecin ucuna gelen yol sembolü plan üzerine gelinerek yerleştirilir. Böylelikle yolun genişliğine sığacak kadar bir sembol ve yolun genişliğini ifade eden yol sembolü oluşturulur.

Icon

Genişliği Yoldan Oku seçeneğinin kullanılabilmesi için ada kenarları birbirine paralel olmalıdır.


 

 

 

 

 

  • No labels