Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 2.8.1. Paftalama için Sembol Düzenleme İşlemi

Paftalama ve çıktı işlemlerinden önce plan dosyalarında yerleşim yapılaşma yol sembolleri için düzenleme işlemleri yapılması gerekmektedir.

1. Bu sembol dosyalarında arka fon eklenmesi isteniyorsa Planet Modülü içerisinde Sembol /Sembol Ayarlarına girilir.

2. Açılan Ayarlar penceresinde Çizim Ayarları kısmındaki seçenekler işaretlenir ve bu işlemler sonrasında konut alanları üzerinde yer alan yerleşim yapılaşma sembolleri şeffaf bir şekilde gözlemlenir. Pasif hale getirilmesi durumunda ise bu şeffaflık görülmeyecektir.


3 Yerleşim ve yapılaşma sembollerinin paftalarda ve çıktı pencerelerinde boyutlarının ayarlanması hususunda ise Genel Ayarlar sekmesinde yer alan seçenekler kullanılır. Penceredeki Minimum Küçülme Oranı ne kadar büyütülürse paftalama ve çıktı işlemlerinde sembol oranı o değere göre düzenlenecektir. Örnegin, bu değer 100 yapılması durumunda sembol boyutundan herhangi bir değişim görülmeyecek ve 1'e 1 şeklinde olacaktır.

4. Yapılan düzenlemeler sonucunda Hesap Menüsü /Pafta Editörü açılan pencerede Pafta altından Tek Tek paftalama işlemi yapıldığında görselde ki gibi 0.35 oranında küçültme yapmaktadır.

0

Icon

Sembol ayarlarında yapılan ya da yapılacak olan değişiklikler çıktı işlemleri içerisinde gözlemlenecektir.


2.8.2. Pafta İndeksi Oluştur

Yerel sistemde hazırlanmış paftaların, paftalama işlemleri için Hesap menüsü altında yer alan Pafta Editörü kullanılır. Yerel pafta sisteminde indeks oluşumunda, aynı pafta sisteminde herhangi bir paftanın sol alt köşe koordinatlarının ve pafta numarasının bilinmesi projenin diğer paftalarının da üretilmesi için yeterlidir.

1. Pafta indeksi oluşturmadan önce Referanslar altında 30l1c.tıf dosyası olduğundan emin olduktan sonra Hesap Menüsüne girilir.

2. Hesap menüsünde bulunan Pafta Editörü işlemine girilir. Ekrana gelen Pafta Editörü penceresinde F4:Düzenle butonu ile Pafta Adı satırına 30L-1C pafta ismi, Sol Alt Y:27300, Sol Alt X:29200, Genişlik: 800 Yükseklik: 600 değerleri girilir. Pafta menüsü altında Pafta İndeksi Oluştur satırı seçilir. Tamam ile pencereyi kapatılır.


 3. Pafta Editörü içerisinde Pafta seçeneği altından Pafta İndeksi oluştur işlemine girilir ve Açılan Pafta İndeksi Oluştur penceresinden Otomatik komutunu seçilip Boş Alanları Paftalama satırını aktif hale getirilir.


4. Ekrana gelen Pafta İndeksi Oluştur penceresinde İlk Pafta satırına 30l-1c pafta ismini yazılır, Ölçek bölümü 1000 yapılır ve  Sol Alt Y:27300, Sol Alt X:29200, Genişlik: 800 Yükseklik: 600 değerleri girilir. Tamam ile pencereyi kapatılır.

5. İşlem sonucunda Pafta Editörü içerisine ilgili paftaların geldiği görülür.


6. Pafta Editörü içerisinde pencere tamam ile kapatıldığında grafik ekrana ilgili paftalar çizdirilir.


 

2.8.3. Otomatik Paftalama

StpPafta Editörü; Ülke sisteminde hazırlanmış paftaların paftalama işlemleri için kullanılır. Sadece pafta numarasının bilinmesi ile, o paftanın dünya üzerindeki konumu, köşe koordinatları, konumu ve ölçeği bulunabilir.

1. Uygulama Menüsü/ Aç ile /ATASEHIR_BATI_BOLGESI_UIP_PLA.NCZ dosyası yükleyinir ve örnek uygulama için Projeksiyon: Universal Tranvers Merkator 3, Datum: European Datum 1950, Dilim Numarasını belirlemek için Merkezi meridyen bölümünde bulunan butona basılır ve İstanbul seçilir.


2. StpPafta Editörüne girilir ve Pafta seçeneği altından Pafta İndeksi oluştur işlemine girilir ve Açılan Pafta İndeksi Oluştur penceresinden Otomatik komutunu seçilip Boş Alanları Paftalama satırını aktif hale getirilir, ülke paftası 1000 seçilerek işlem tamamlanır.

3. İşlem sonucunda StpPafta Editörü içerisine ilgili paftaların geldiği görülür ve StpPafta Editörü penceresinde Pafta/ Otomatik Paftala işlemine girilir


4. Otomatik Pafta Açımı penceresinde Pafta Başlığı satırına İSTANBUL yazılır ve oluşacak yeni paftaların kayıt yeri için bilgisayarda Pafta Dizini seçilerek tamam ile işlem bitirilir.

5. Gerçekleşen işlem sonucunda ilgili dizinde kaydedilen paftaların bulunduğu konuma gidilir ve herhangi bir pafta seçilerek Netcad içerisinde açılır, oluşan pafta indeksini, pafta başlığını, koordinat bilgilerini, komşu pafta isimleri bilgilerinin grafik ekranına geldiği gözlenir.


 

2.8.4. Tek Tek Paftalama

1. Uygulama Menüsü /Aç işlemi ile ATASEHIR_BATI_BOLGESI_UIP_PLA.NCZ verisi yüklenir.

2. Tek tek paftalama işlemi için  Hesap/ Diğer Hesap Araçları/ StpPafta Editörü penceresinde Pafta/ Tek Tek Pafta Paftala işlemine girilir.


3. Pafta Açımı penceresinde Pafta Başlığı satırına İSTANBUL yazılır ve oluşacak yeni paftaların kayıt yeri için bilgisayarda Pafta Dizini seçilerek tamam ile işlem bitirilir.

 

4. Gerçekleşen işlem sonucunda ilgili dizine kaydedilen paftanın bulunduğu konuma gidilirek, Uygulama Menüsü/ Aç işlemi ile kaydedilen pafta açılır ve oluşan pafta indeksini, pafta başlığını, koordinat bilgilerini, komşu pafta isimleri bilgilerinin grafik ekranına geldiği gözlenir.


.

 

  • No labels