Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4. 3D Aktarım

  1. 3D proje aktarımı gerçekleştirmek için Uygulama Menüsü/Aç/Planet6_Veriler/3D+/VERI_1/Trabzon_Plan dosyasını açınız.


  1. Yeni Katman Ekle butonunu kullanarak "BINA" katmanı oluşturunuz.


  1. Proje üzerinde bina çatılarını referans alarak Çoklu Doğru ile binalarınızı çiziniz. Obje Özellikleri ile bina katmanında bulunan çoklu doğruları sorgulayarak Kalınlık satırına bina yüksekliği olarak 15 metre değerini giriniz.  1. Nokta Sayısı satırı yanındaki "" butonu seçerek açılan Nokta Editörü penceresinde fare sağ tuş yaparak Kota Getir işlemine giriniz. Bina taban değerleri için en düşük kotu Yükseklik satırına yazınız.


  1. Bina objesi üzerinde Düzenle/Paralel butonunu seçerek 0.10 metre mesafede paralel bir obje oluşturunuz ve bu objeyi farklı bir tabakaya kaydediniz.


  1. Oluşturulan ÇATI tabakasında 3D sekmesinde Zemine Bağlı satırını "Mutlak" olarak değiştiriniz. Paralel olarak aldığınız obje orta noktasına nokta işlemi ile bir nokta koyarak Çoklu Doğru ile ÇATI tabakasında çatı çizimini yapınız.
  1. Çatı çizimi ardından Obje Özellikleri ile çatı objelerini sorgulayarak en düşük kot değerine getirdiğiniz z değerlerine bina yüksekliğini ekleyiniz. Çatı kırılma noktasına ise bina yüksekliği ve çatı yüksekliği değerlerini ekleyiniz.  1. Projenize 3D sembol eklemek için Giriş/Sembol butonundan İşlemler/Sembol Dosya Ekle ile objeler ekleyiniz.


  1. Uygulama Menüsü/Gönder/3D+ butonunu seçerek açılan 3D Tabaka Eşitleme Ayarları penceresinden aktarmak istediğiniz tabakaları seçiniz. UCGEN_MODEL tabakası yanında bulunan buton ile tabaka altlık resmini seçiniz. Tamam butonu ile 3D+ aktarımını gerçekleştiriniz.


  • No labels