Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Filtre Uygulamaları

Icon
  1. Filtre uygulaması yapılacak uydu görüntüsü Referanslar/Ekle/Raster (?) işlemi ile Netcad ekranına yüklenir.  2. Analiz/Filtre işlemine girilerek Filtre penceresinden uygulanması istenilen filtre türü seçilir. Netcad filtre kütüphanesi içerisinde yer alan filtre türleri hakkında detaylı bilgi için (?)  3. Örnek uygulama için filtre listesinden Alçak Geçirgen Filtreler/3x3 Ortalama filtre seçilir. Ekrandan filtre uygulanacak uydu görüntüsü seçimi yapılarak işleme devam edilir.  4. Seçilen filtre türü sonrasında, orijinal görüntüdeki küçük detayların azaltılarak görüntünün sadeleştirildiği gözlenir.  5. Orijinal görüntü üzerinde bu kez diğer bir filtre türü olan Yüksek Geçirgen Filtreler/3x3 Kenar Keskinleştirme filtresi seçilir. Ekrandan filtre uygulanacak görüntü seçimi yapılarak işleme devam edilir.  6. Seçilen filtre türü sonrasında, orijinal görüntüdeki küçük detayların keskinleştirerek mümkün olduğu kadar çok detayı ortaya çıkardığı gözlenir.  7. Orijinal görüntü üzerinde Gauss Filtre/Standart Sapma 0.625 filtre uygulaması için ekrandan görüntü seçimi yapılarak sağlanabilir.  8. Görüntü üzerinde 3x3 filtre matrisinin gezdirilmesi ile gürültülerin azaltılarak daha temiz bir duruma getirilmesi sağlanmış olacaktır.  9. Güneş Açısı/3x3 (Doğu-Batı) filtre türü kullanılarak görüntü üzerinde uygulanması için ekrandan orijinal görüntü seçimi yapılarak işlem başlatılır.  10. Seçilen filtrenin görüntü üzerinde uygulanması, güneş açısına(doğu-batı) dik doğrultudaki(kuzey-güney) çizgisel yapıların belirginleşmesini sağlanmıştır.