Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hidrolik Hesap Sonuçları

Icon

Proje sonuçları Standart, İSKİ ve BUSKİ şablonları ile alınabilir. Rapor içerisinde bulunması istenen metraj kalemleri bu pencerede belirlenir. Uzunluğa göre yada kota göre bilgiler raporlanarak sonuç excel çıktılar alınır.

Icon

İstenen herhangi bir alandaki veya tüm projeleriniz üzerinde yer alan baca elemanlarına ait metraj ve özet tablolarınızı alabileceğiniz işlemdir.

İşleme gerçekleştirebilmeniz için hidrolik hesapların yapılabilmesi gerekmektedir.Hidrolik hesap yapılmadan bu işleme girilirse, kullanıcıya hidrolik hesapların yapılması gerektiğine dair uyarı verilmektedir.

İşleme tıklandığında açılan Alan Seçim Formu ile istenen bir bölgenin (örneğin kısmi çözümleme yapılan bir bölgenin) raporlaması gerçekleştirilebilir.

Alınan Excel Raporundaki;

Metraj bölümünde; yol kaplama türü, Dolgu hacmi, derinliklere göre kazı miktarları, dolgu kalınlıkları, baca akar derinlikleri, genişlikler, kazı iksa türü, palplanş derinlikleri, iksa alanları vb. birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Özet bölümünde; tam, sık, aralıklı, çelik, palplanş kazı metrajlarınız; şebeke,toplayıcı ve kollektör türlerine göre listelenir.

Icon

Borulara ait hidrolik hesap sonuçlarını tüm detayları ile Excel formatında veren işlemdir. Debi hesaplarınız (metreden geçen debi, boru debisi, toplam yekun debi), kotlar mecra sırt derinlikleri, kesit karakteristiklerinizi (çap,doluluk,isale kabiliyeti, hız, su derinliği) ilgili baca ve borularınıza göre alabilirsiniz. Bu raporun alınabilmesi için öncelikle hidrolik hesapların yapılması gerekmektedir. Hidrolik hesap yapılmadan bu işleme girilirse kullanıcıya hidrolik hesapların yapılması gerektiğine dair uyarı verilmektedir.

Icon

İstenen herhangi bir alandaki veya tüm projeniz üzerinde yer alan boru elemanlarına ait metraj ve özet tablolarınızı alabileceğiniz işlemdir.

Netpro/Atıksu yazılımının yeni yetenekleri ile boru metrajlarınız, projelerinizdeki tüm bacalar üzerinden gerçekleştirilebileceği gibi, seçilen herhangi bir hesap alanı, havza alanı veya yoğunluk bölgesi içerisinde kalan bacalarınız üzerinden de gerçekleştirilebilir.

Alınan Excel Raporundaki;

Metraj bölümünde; yol kaplama türü, Dolgu hacmi, derinliklere göre kazı miktarları, dolgu kalınlıkları, baca akar derinlikleri, genişlikler, kazı iksa türü, palplanş derinlikleri, iksa alanları vb. birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Özet bölümünde; tam, sık, aralıklı, çelik, palplanş kazı metrajlarınız; şebeke,toplayıcı ve kollektör türlerine göre listelenir.

Bu raporun alınabilmesi için öncelikle hidrolik hesapların yapılması gerekmektedir. Hidrolik hesap yapılmadan bu işleme girilirse kullanıcıya hidrolik hesapların yapılması gerektiğine dair uyarı verilmektedir

  • No labels