Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

INetigmaDomain.Parameter property kullanılarak parametre sunucuya ulaşılabilir. Parameter property üzerinden ayarlar okunabilir. Yeni ayar kaydedilebilir. Yeni ayar kaydetmek için kullanılması gereken yöntem Moduldata/Parameter altına yeni bir config dosyası eklemektir. Bu yöntemde ayar parametre sunucuya bir defa kaydedilip config uzantısı old olarak değiştirilir.

Ornek.config