Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 1.2.2 Baraj için Uygun Aks Seçimi

Baraj su tutma kapasitesi, elde edilecek maksimum su kotu gibi parametreler göz önünde tutularak baraj aksının tayini.

Eğri alanı hesapla ile baraj su yüzey alanının hesaplanması için Eğri Alanı Hesapla İşlemine Girilir.

Doğru ile çizilmiş olan aks çizgisi Baraj/Bent olarak belirlenerek alan hesaplanır. Sonuç alan Alan Sakla komutu ile CAD objesi olarak saklanabilir.

  • No labels