Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Baraj Gövde Kesitlerinin Oluşturulması

1- Tip Kesit Editörü ile AKS isminde bir PLX dosyası açılır.

2- KM aralığına toplam aks mesafesi girilerek Platform Tanımları Editörüne geçilir.

3- Oluşturulacak olan gövdenin kret platform genişliği girilir. Tanıma soldan başlanır Yatay/Düşey işlemi ile yatayda 3.5 metre düşeyde 0 metre girilir ve kod olarak YKO girilir.. ( 0,3.5,YKO)

4- Platform tanımlandıktan sonra şev uygula seçilir. Sağ-Sol Aynı ile solda bulunan tanım sağa aktarılır.

5- Platform tanımları Tamam ile geçilerek şev tanımlarına geçilir. Araştırma raporu şev tanımları kullanarak gövde şev eğimleri girilir.

6- Şevler sekmesinde Araştırma Raporu kullan kutucuğu seçilir.

7- İşlemler/Enkesitleri Üret komutu ile enkesitler üretilir.

8- Artık üretilen KSP dosyası kullanılarak sıyırma kazısı işlemi gerçekleştirilebilir. Kesit Editörü/Kesit İşlemleri/Sıyırma Kazısı işlemi ile sıyırma kesitleri üretilir. Sıyırma yüksekliği 0.3 metre olarak girilir.

9- Tekrar tip kesit editörüne dönerek, alt tanımlar oluşturulur. İlk olarak tanım üzerine sağ tuş yapılır ve yeni alt tanım oluştur ile KİL tabakası oluşturulur.

10- Başlangıç kuralı ile KİL tabakasının referans alacağı kod ve bu koda olan mesafeleri girilir.

11- Sola 1.5 metre düşeyde 0 metre olarak ilk kod oluşturulur, ardından kil katmanı için şev eğimi tip kesit editörü ile belirlenir, bir metre düşey, bir metre yatay olarak (-1,1,KO2)

12- Bitiş kuralı uzat komutu ile, rolü bilinen kesite uzat seçeneği seçilir, rol olarak da sıyırma kazısı seçilir.

13- Sağ sol aynı komutu ile soldaki tanımlar sağ tarafa aktarılır.

14- Bir sonraki alt tanım olan "Riprap Fil"e geçilir, bunun için tanım üzerinde sağ tuş / yeni alt tanım ile RİPRAP_FİL katmanı oluşturulur.

15- Başlangıç kuralı ile bu tanımın referans alacağı kod ve ona olan ofset mesafeleri girilir.

16- Yatay/Düşey komutu ile riprap_fil katmanının genişliği oluşturulur. Bu tanım sadece sağ tarafta oluşacağı için tanıma sağdan başlanır. ( 0,0.95,RF1)

17- Riprap şev eğimi yatay düşey tanım ile girilir.

18- Bitiş kuralı/Uzat /Rolü bilinen kesite uzat komutu ile araziye uzatılır.

19- RİPRAP_FİL üzerine sağ tuş/Yeni Alt tanım komutu ile RİPRAP katmanı oluşturulur.

20- Başlangıç Kuralı ile Riprap katmanının referans alacağı kod belirlenir.

21- Sağ tarafa Yatay-Düşey tanım ile RİPRAP katmanının genişliği girilir. (0,1.90,RR1)

22- RİPRAP katmanının şev eğimi tip kesit editörü ile girilir. ( -1,3,RR2)

23- Bitiş kuralı/Uzat /Rolü bilinen kesite uzat komutu ile araziye uzatılır.

24- KİL tabakası üzerinde sağ tuş/Yeni Alt Tanım komutu ile DÜŞEY_FİLTRE katmanı oluşturulur.

25- Başlangıç Kuralı ile düşey filtre katmanının referans alacağı nokta ve ofset mesafeleri girilir.

26- Yatay- düşey komutu ile düşey_filtre tabakasının genişliği girilir.

27- Tip kesit editörü ile katmanın şev eğimi girilir.

28- Bitiş kuralı/Uzat komutu ile kesit sıyırma kazısına uzatılır.

29- Tamam komutu ile tip kesit editörüne dönülür.

30- İşlemler/Enkesitleri Üret komutu ile kesitler üretilir.

 

 

  • No labels