Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.2.9 Şevli Kotlu Plan Çizimi

Yol Modelini Çıkart işlemine girilir.

Yol kesiti olarak AKS.KSP seçilir.

Güzergah olarak GOVDE.KTB seçilir.

Gövde başlangıç ve bitiş km değerleri girilir.

Üçgen modelin, baraj gövdesine göre seçildiği gözlemlenir.

Eğri geçir işlemi ile elde kalan üçgenler üzerinden eğri geçirilir.

Şevli Kotlu Plan işlemine girilir. Güzergah olarak GOVDE.KTB, Yol kesiti olarak AKS.KSP seçilir.

İstenen parametreler belirlenerek Şevli Kotlu Plan alınır.

 

 

  • No labels