Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.3 Tabaka Üzerinden Aktarım

3D+ ekranına aktarılacak objelerin bulunduğu tabakalar Katmanlar altından klavyeden "Ctrl" ya da "Shift" tuşları yardımıyla çoklu seçerek üzerinde sağ tuş Gönder/3D işlemine giriniz. Bu işlem ile tabaka bazlı aktarımı direk gerçekleştirmiş oldunuz.


 Aktarım işlemi tamamlandığında 3D+ penceresinde objeler tanımlanan kalınlık değerleri dikkate alınmış üç boyutlu görüntümüz oluşacaktır.

  • No labels