Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.1 Arazi Modeli Oluşturma (Üçgen Model)

EĞİTİM_VERİ klasörü içerisinde yer alan ucgen_model.ncz dosyasını açınız. Arazi modeli oluşturma işlemine geçmeden önce arazi üzerine gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Netsurf/Normal Şev Taraması  işlemine giriniz. 

Örnek uygulama için detay_sev NCZ projesi üzerinde kırmızı çerçeve  ile gösterilen alana pencere büyüt ile yaklaşınız.

 Şev taramalarında şev altı noktaları SA şev üstü noktaları ise  SU ile   gösterilmektedir. 

Şev üstünün ilk noktasını göstererek doğru oluşturma işleme başlayınız. Nokta yakalama butonunu kullanarak şev üstü ardışık noktalarını işaretleyiniz. Fare sağ tuş ile işlemi sonlandırarak aynı işlemi SA içinde tekrarlayınız.

Açılan Şev Tipleri penceresinde sağ tarafta yer alan aralık ve tip kısmına dokunmayınız. Şev tipleri bölümden Normal Şev türünü seçerek işleme devam ediniz.

Yapılan işlemler sonucunda şev taramasının otomatik olarak proje ekranında oluştuğunu gözlemleyiniz.

Şev tipleri penceresinde tarama çizgileri arasındaki sıklık ve uzunluğu değerlerinin kontörlü sağlanabilinir.

Dere içi şev taramasını oluşturmak için Netsurf/Normal Şev Taraması işlemine giriniz.

Örnek uygulama için ucgen_model.ncz projesi üzerinde kırmızı çerçeve ile gösterilen alana pencere büyüt ile yaklaşınız.

Normal şev taramaları işleminde iken ardışık olarak gösterilen dere alımları SU noktalarını fare sol tuş ile seçiniz.

Şev üstü (SU) noktalarının çizimi tamamlandıktan sonra, Şev Altı (SA) noktalarını seçiniz. Fare sağ tuş ile çizim işlemini sonlandırınız.

Açılan Şev Tipleri penceresinde Şev Tipleri kısmında Dere İçi şev türünü seçerek işlemin otomatik olarak ekranda görüntülendiğini gözlemleyiniz.

Tümsek türü şev taraması oluşturmak için Netsurf/Normal Şev Taraması işlemine giriniz.

Örnek uygulama için ucgen_model.ncz projesi üzerinde kırmızı çerçeve ile gösterilen alana pencere büyüt ile yaklaşınız.

Şev üstü noktalarını oluşturmak için tümseğin sırtı tabir edilen noktaları seçiniz.

Örnek uygulama için tümseğin sırtı olarak verilen  SU1, SU2, SU3, SA2 noktalarını nokta yakala modunu açarak çizgi çiz komutu ile çiziniz.

Şev altı noktalarını oluşturmak için ise tümsek çevresindeki dip noktalarını seçiniz. Fare sağ tuş ile işlemi sonlandırınız.

Açılan Şev Tipleri penceresinde Tümsek şev türü seçeneğini Şev Türü bölümünden seçiniz.

Yapılan işlemler sonucunda sev taramasının otomatik olarak ekranda görüntülendiğini gözlemleyiniz.

Höyük tipi şev taramasını oluşturmak için Netsurf/Şev Taramaları/Höyük Tipi Şev Tarama işlemine giriniz. 

Örnek uygulama için ucgen_model.ncz projesi üzerinde kırmızı çerçeve ile gösterilen alana pencere büyüt ile yaklaşınız;

Höyük türü şev taraması için örnek uygulamada TN1 ile gösterilen tepe noktasını seçiniz.

Şev altı noktalarını oluşturmak için ise tepenin çevre noktalarını seçiniz. Fare sağ tuş ile işlemi sonlandırınız.

Yapılan işlemler sonucunda höyük tipi şev taramasının otomatik olarak oluştuğunu gözlemleyiniz.

Kokurdan şev taramasını oluşturmak için Netsurf/Şev Taramaları/Kokurdan Şev Taraması işlemine giriniz.

Örnek uygulama için detay_sev NCZ projesi üzerinde kırmızı çerçeve ile gösterilen alana pencere büyüt ile yaklaşınız.

Örnek uygulama için CN1 ile gösterilen noktayı çukur noktası olarak seçiniz. 

Şev üstü noktalarını oluşturmak için ise çukur noktasının çevresinde yer alan noktaları seçiniz. Fare sağ tuş ile işlemi sonlandırınız.

Yapılan işlemler sonucunda höyük tipi şev taramasının otomatik olarak oluştuğunu gözlemleyiniz.

Şev üstü ve şev altı noktaları çoklu doğru veya doğrular ile çizilerek belirtilebilir. Daha sonra bu çizilen doğrular yardımı ile şev taramaları yapılabilir.

Doğrular yardımı ile şev taraması oluşturmak için Netsurf / 2 Doğru arasını tara işlemine giriniz.

Örnek uygulama için detay_sev NCZ projesi üzerinde kırmızı çerçeve ile gösterilen alana pencere büyüt ile yaklaşınız.

 

Şev işlemi sonucu yapılan tarama istenilen özellikleri değiştirilerek tekrar taranabilir. Bu işlem için Netsurf/Şevi Tekrar Tara menüsüne gelerek değiştirilmek istenen şev fare sol tuşu ile göstererek açılan şev tipi menüsünden yeni menü seçilerek şev türü değiştirilebilir.

Üçgen Model Oluşturma İşlemleri 

Üçgen model rastgele alınmış kotlu noktalardan sayısal arazi modeli üretimine yönelik yöntemlerden birisi ve en çok kullanılanıdır. Üçgen model de olabildiğince eşit açılı eşit kenarlı üçgenler oluşur.

Netsurf/Üçgen Model işlemine giriniz. Açılan Üçgenlemeye Esas Obje Tipleri penceresinden üçgen model oluşturulacak obje türü seçimi yapınız. 


Örnek uygulama için Esas Obje Tipleri penceresinde Nokta seçeneği aktif iken Kırık hatları seç bölümünü de aktif hale getirerek Tamam ile işleme devam ediniz.

Çalışma projelerinde şev veya yol detay çizgileri ile Üçgen model oluşturulması istenilmeyen kapalı alanları var ise Kırık Hatları Seç butonu aktif hale getirilmelidir.

Proje ekranın sağ alt köşesinde tümünü seç ( ) butonunu kullanarak ekranda bulunan bütün objeleri seçiniz.

Komut satırında Kırık hatları ve Üçgenlenmeyecek Alanları Seç komutu görüntülendikten sonra tümünü seç butonunu kullanarak kırık ve kapalı alanları seçiniz. Fare sağ tuş ile işleme devam ediniz.

Açılan Üçgen Modeli Parametreleri penceresini inceleyerek Üçgenle ile işlemi sonlandırınız.

 

En Kısa Üçgen Kenarı; Arazi total station ile ölçüm yapılan noktalar arası minimum mesafe değeridir.

En Uzun Üçgen Kenarı; Arazi total station ile ölçüm yapılan noktalar arası maksimum mesafe değeridir.

En Küçük Z Değeri; Arazi yüzeyindeki yüksekliği en küçük olan noktanın 1 mm aşağı değeridir.                              

En Küçük Z Değeri; Arazi yüzeyindeki yüksekliği en büyük olan noktanın 1 mm yukarı değeridir.

Yapılan işlemeler sonucunda üçgen modelinin proje ekranında oluştuğunu gözlemleyiz.

Üçgen Oluştur işlemi sonucunda sarı renkte UCGEN_MODEL ve kırmızı renkte BOZUK_UCGEN tabakaları oluşmaktadır. Üçgen Modeli Parametreleri penceresinde girilen ara değerler dışında kalan üçgenler, bozuk üçgendir.

  • No labels