Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.2 Eş Yükselti Eğrileri Oluşturma ve Münhani İşlemleri

Netsurf/Eğri İşlemleri penceresinden Eğri Geçir işlemine giriniz

Eğri geçirilecek üçgenleri seçiniz. Örnek uygulama için tümünü seç ( ) butonunu kullanarak bütün üçgenlerin seçilmesini sağlayınız.

Otomatik olarak belirlenen değerlerin yer aldığı Eğri Değerleri penceresinde 25 metreleri ayır ve Kota Göre Ranklendir bölümlerini aktif hale getirerek Tamam ile işlemi sonlandırınız.

Kullanıcı isteği kot değerleri aralığında eğri geçirme işlemini yapabilir.                                 

Zartış bölümüne eğri geçirmede baz alınacak artış değeri girilebilir.

Eğri Basitleştirme bölümü aktif hale getirilerek arazi detaylarından geçen eğri geçitleri yumuşatılabilir.

Tabaka  Adı kısmında eğrilerin oluşturulacağı ana tabaka ismi oluşturulabilir.

25 metre ayır bölümünü aktif hale getirerek 25 metre ve katları sınıflandırılarak tabakalandırılabilir.

Yapılan işlem sonucunda üçgen model üzerinden geçirilen eş yükselti eğrilerinin ve tabakalarının proje ekranında oluştuğunu gözlemleyiniz.

Eğri Temizle; şevler, binalar ve yollar gibi alanlardan geçen eğrilerin temizlenmesi işlemidir.

Örnek uygulama için Netsurf/Eğri Temizle işlemine giriniz. 


Eğrileri Temizlenmesi istenilen şev alanını fare yardımıyla ya da   butonlarını kullanarak seçiniz.

 

Seçilen alanın kaç köşeye sahip olduğuna dair bilgi verilen uyarı penceresinde Temizle ile işlemi sonlandırınız.

Yapılan işlemler sonucunda eğrileri temizleme işleminin gerçekleştiğini gözlemleyiniz.

Netsurf/Eğri Temizle işlemi ile Temizlenen alanı  göstererek Geri al ile temizleme işlemini geri alabilirsiniz.

Eğri Temizle (Oto) işlemi ile Normal şev taramaları ve çoklu doğru ile oluşturulan kapalı alanların içinde yer alan eğriler tek bir işlem ile temizlenebilir.

Örnek uygulama için Netsurf/Eğri Temizle (Oto) işlemine giriniz. Açılan pencereden Kapalı Alan Tabakalarının ismini yazarak Şevlerin İçini Temizle bölümünü aktif hale getiriniz. Tamam ile işlemi sonlandırınız.


 

Eğri Temizleme ( 2 Doğru ) işlemi ile yollar kanallar ve uçları açık olan şevler ve birbirine paralel giden hatlar arasındaki eğriler temizlenebilir.

Yükseklik eğrilerine kot yazdırmak için,  Netsurf/Eğri Geçir/Eğrilere Kot Yaz işlemine giriniz.

Açılan Münhani İşaretlerini Koy penceresinde Eğri Boyunca Periyodik bölümünü aktif hale getirerek Tamam ile işlemi sonlandırınız.

Eğri Boyunca Periyodik seçeneği ile ilk yazı ve periyot değerlerine göre eğri üzerine kot değerleri yazılabilir.      

Çizgi Boyunca seçeneği ile kullanıcı tarafından gösterilen 2 nokta arasındaki eğriler üzerinde doğrusal kot yazma işlemi yapılabilir.

  • No labels