Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

NETCAD / WATER  

NETCAD / WATER

Icon

NETCAD/WATER içmesuyu projelendirme modülüdür. Cazibeli, terfili, hidroforlu, açık ve kapalı şebeke sistemlerinde ve hardycross yöntemiyle içmesuyu projelendirme süreçleri için tam çözüm sunar.

NETCAD/WATER ile küçük ölçekli isale hattı çözümlerinden,  geniş kapsamlı karmaşık şebekelere kadar, her türlü içmesuyu proje işlemleri hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirebilir.

NETCAD/WATER içmesuyu projelerinin ilgili kurumların (Su ve Kanalizasyon İdareleri, il Özel İdareleri, İlbank) şartnamelerine uygun olarak çözülebilmesini sağlar. 

HARDY CROSS; İçme suyu şebeke çözümlerini hardy cross yöntemine göre gerçekleştiren opsiyondur. Açık, kapalı, terfili ve cazibeli şebeke çözümlerinden farklı yük kaybı formüllerini kullanarak, şebekede sürtünme sonucu oluşan yük kayıplarının hesaplanmasını içeren hidrolik analiz motorudur. Böylece yük kayıpları toplamının minimize edilmesi sağlanır. Basınçlı boru ağları içinde hidrolik hesaplamaların ve su kalite davranışının uzatılmış periyodik simülasyonunu gerçekleştirir.

IH_ENH;İçme suyu projelerinde kaynaktan alınan suyu pompalamak için kullanılan pompayı çalistiran trafoya, elektrik iletmek için tasarlanan projelerin yapımlarını kolaylaştıran opsiyondur.

KULLANICI KİTLESİ

Icon
 • Belediyeler
 • İl Özel idareleri
 • Kamu Kurumları
 • Üniversiteler
 • Mühendislik Firmaları
 • Harita Firmaları
 • İnşaat Firmaları

TEKNİK ÖZELLİKLER

Icon
 GENEL ÖZELLİKLER
 • İçmesuyu projelerinin CBS ile tam uyumlu yapıda üretilmesini, bu sayede içmesuyu projerinin altyapı bilgi sistemleri kapsamında yönetilebilmesini sağlar. 

CBS veritabanı bağlantılı olarak oluşturulan içmesuyu projeleri CBS’ ye tam uyumlu olarak üretilirler.

Şebeke elemanları, hız, boru çapı, hesap debisi vb. bir çok kriter üzerinden tematik gösterimler, etiketlendirme ve birçok CBS analizleri gerçekleştirilebilir.

 • İçmesuyu projeleri için alternatif yöntemlerle sistem çözümleri gerçekleştirilebilir.

NETCAD/WATER ile açık-kapalı şebeke çözümleri, hidrofor çözümleri ve terfii-cazibeli isale hattı çözümleri tanımlanabilmektedir. 

Kapalı şebeke yöntemlerinde ölü nokta ve hardy cross olmak üzere 2 farklı çözüm imkânı bulunmaktadır.

 • Projelere sınırsız sayıda proje elemanı tanımlanabilir bu sayede her ölçekteki kentsel ve kırsal altyapı projesine çözüm üretilir. Altyapı projeleri için gerekli tüm proje elemanları için kullanıma hazır kütüphaneler sunar. 

Sınırsız sayıda boru, düğüm noktası gibi proje elemanlarının yanında, depo, pompa, yangın musluğu, vana vb. sanat yapıları gibi  proje elemanları, sunulan hazır kütüphanelerden oluşturulabilir.

Sınırsız sayıda proje elemanı kullanılmasına imkan sunar, bu sayede büyük ölçekli içmesuyu projeleri üretilebilir. 

 • Gelişmiş boru kütüphanesi ve kullanıcı tanımlı yeni boru tiplerinin oluşturulabilme imkanı

400 ü aşkın boru tipini içerisinde barındıran standart kütüphane ile projelerde herhangi bir sayı, uzunluk kısıtlamasına takılmadan otomatik olarak boru çapı tayini yapılabilir. 

Mevcut boru kütüphanesine, özel üretimle üretilen boru türleri de dahil olmak üzere, tüm boru tipleri kolaylıkla eklenerek  proje eleman kütüphanenesi genişletilebilir.  

 • Mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.

Sitem çözümlerine ait, standartlar doğrultusunda içmesuyu projeleri için gerekli tablolar, raporlar ve plan çizimleri oluşturulabilir. 

Hesap tabloları, depo sonuç raporu, pompa hesap tablosu, pik faktör tablosu, simülasyon düğüm bilgileri, düğüm detayları ve armatür tablosu, plan ve dirsek çizimleri vb. çıktılar otomatik olarak oluşturulabilir.          

 SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

Cazibeli İsale Hattı Çözümleri

 • Dinamik profil ile hidrolik çözüm imkanı
 • Depo Hacim ve İhtiyaç Debileri İlbank ve Klasik Yöntem Üzerinden Hesaplanabilir
 • Projenin İstenen Aşamasında Kaydetme ve Kullanıcı Tanımlı Editleme İmkanı
 • Gelişmiş Proje Çıktıları ve Raporlamalar

 Terfili İsale Hattı Çözümleri

 • Otomatik olarak boru çapı ve sanat yapılarının  tayinini
 • Pompa hesaplarını otomatik veya kullanıcı tanımlı olarak değiştirebilir yapıdadır.
 • Gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.

Açık-Kapalı Şebeke Çözümler

 • Gelişmiş Hat Çizim İşlemleri
 • İstenen İterasyon Hassasiyetinde Ölü Nokta Tespiti
 • Kapalı şebeke çözümlerinizde, şebeke bilgileri olarak İller Bankası veya Köy Hizmetleri standartlarını kullanabilir, bunları değiştirebilirsiniz.
 • Şebeke çözümünü atülere göre seçtiğiniz boru cinslerine göre gerçekleştirebilirsiniz. Ölü (Kör) nokta hesabını otomatik veya kullanıcı tanımlı olarak gerçekleştirebilirsiniz.
 • Bulunan ölü noktaya göre hesap debisini ve boru çaplarını otomatik olarak hesaplatabilirsiniz.

 Gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.

 • Düğüm Detayları Boru tiplerine uygun bir şekilde Düğüm detaylarını hesaplayabilir, kullanılan armatür ve dirsekleri, tablo veya rapor halinde alabilirsiniz.
 • Hesap Tablosunu alabilirsiniz. Hesap, Taslak ve İnşaat Planı çizimlerini belirlediğiniz parametreler ışığında elde edebilirsiniz.

 Hardy Cross Çözümü

 • Hidrolik Modelleme ve Periyodik Simülasyon İşlemleri
 • Tüm Proje Elemanlarının Kolaylıkla Sayısallaştırılabilir Yapıdadır.
 • İstenen Zaman Diliminde Talep Seyirlerinin Tanımlanabilmesi
 • Her Detayda  Gelişmiş Analiz Ayarları
 • Otomatik Boru Çapının Tespiti ve Kontroller yapılabilirsiniz.
 •  Mevzuatlar ve yönetmeliklere uygun gelişmiş proje çıktıları ve raporlamalar.

'Cazibeli' ve 'Terfili' sistem proje çözümlerinin üretilebilmesi mümkündür.

 • Üçgen model üzerinden otomatik profil alınabilmekte ve profil üzerinde uygun noktalara vantuz, tahliye, maslak, hat sonu ve ayrım noktası otomatik olarak yerleştirilebilmektedir.
 • Cazibeli sistemlerde, 'Hesap Plan Profili' ve 'İsale Hattı Plan Profili' çizebilmektedir.
 • 'İsale Hattı Plan Profili'nin alt kısmına plandan dinamik olarak aınmakta ve kullanıcı tanımlı boydaki haritalar otomatik yerleştirilmektedir.
 • Boru tipi ve ihtiyaç debisi değiştirilip, her noktadaki piyezometre, işletme ve statik basınç değerleri profilde gösterilebilmektedir.
 • Kriterlere uymayan yüksek ve alçak basınç değerleri oluştuğunda dinamik uyarı vermektedir.
 • Pompa, hidrofor ve kazan hesaplarını yapabilmekte ve ilgili raporları üretebilmektedir.
 • 'Motopomp güç tayin raporu alınabilmektedir.
 • 'Süprasyon/Deprasyon Hesabı' raporları alınabilmektedir.
 • İçme su projesi hazırlandıktan sonra, hat numaraları, km işaretleri ve kazık numaraları planda üretilmektedir.
 • İsale hattı ve Hesap Profili çizimi için hat numaraları gruplanmakta ve çizim bu gruplara göre yapılabilmektedir.
 • Hidroforlu sistemlerde kritik nokta program tarafından otomatik olarak bulunmaktadır

Açık ve Kapalı Şebeke Çözümleri

 • Sayısallaştırılmış imar ve hali hazır planlarına göre; cadde ve sokaklardan, borular kademeleri ile esas, tali ve mevcutlar olarak çizilebilir.
 • Grafik ekranda hazırlanmış çizimler tek işlem ile koordinat ve kotlu olarak ağaç yapısına aktarılabilmektedir.
 • Kademe ve açıkta kalan boruların kontrolleri ve geometrik kontrol yapılabilmektedir.
 • Boru çapları ve şebeke debisi otomatik hesaplanmaktadır.
 • Şebeke hesap tablosu, Hesap Planı ve İnşaat Planı çizimlerini üretilebilmektedir.
 • Kullanıcı Hesap Plan Profilinin altına sadeleştirilmiş prensip şemasını uygun şekilde yerleştirebilmektedir.
 • Kapalı sistemlerde kör nokta yeri otomatik olarak belirlenebildiği gibi, kullanıcı tanımlı olarak da istenen yere yerleştirilebilmektedir.
 • Şebeke çözümlerinde, borudaki hız ve düğüm noktalarındaki basınç kontrolleri yapılmakta ve gerekli uyarılar kullanıcıya iletilmektedir.
 • Kullanılan boru çaplarına göre kazı/dolgu hesaplarının yapılabilir ve raporların hazırlanması, maximum kapalı göz alanını tanımlayabilmek mümkündür.
 • İstendiğinde mevcut yapı değiştirilebilmektedir. Mevcut yapıya yeni boru ve sanat yapısı eklenip tekrar çözüm mümkündür.
 • Nüfusa göre depo hacim hesabı yapılabilmektedir.
 • Boru cinsleri bir listeden seçilebilir ve kullanıcı kendi borularını tanımlayabilir.
 • Boru cinslerine göre otomatik yük kaybı hesabı yapılabilmektedir.
 • Boru icmali çıkartılabilmektedir.
 • Düğüm detay çizimleri ve armatürler çizimleri otomatik olarak üretilmektedir.
 • İstenilen numaradan başlayarak her noktaya sistematik bir şekilde numara verilebilir.
 • Kullanılacak armatürlerin ağırlık raporları alınabilmektedir.

Hardy Cross Çözümleri

 • Hardy cross modülü, her bir borudaki debiyi, her bir düğüm noktasındaki basıncı, depolarda bulunan su yüksekliğini ve kimyasal malzemelerin konsantrasyonunu takip edebilmektedir.
 • Hazen-Williams, Darcy- Weisbach ve Chezy-Manning formüllerini kullanarak; sürtünme sonucu oluşan şebekedeki yük kaybını hesaplanmasını içeren hidrolik analiz motoru
 • Hidrolik Simülasyon Modeli, rezervuar seviyelerinin, tank (depo) seviyelerinin ve nokta dizileri üzerindeki su taleplerinin sabit durumu için düğüm noktalarındaki yükleri ve bağlantı akışlarını hesaplayabilmektedir.
 • Boru çapları otomatik olarak hesaplanabilmektedir.
 • Boru çapı ve pürüzlülük değerleri, boru kütüphanesinden seçilen boru tiplerinden otomatik alınmakta, durum parametresi, boruların geçiş vanalarını içermesine ve vanaların sadece bir yönden akış yaptığına dair kontrolünün yapılmasını sağlamaktadır.
 • Enerji tüketimini ve pompanın değerini hesaplanmalı, her bir pompanın, verimlilik eğrisi ve enerji maliyet grafiği belirlenmektedir.
 • Su yükü ve su akış oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir pompa eğrisi, su seviye fonksiyonunda, depo hacminin nasıl değiştiğini ifade eden Hacim Eğrisi ve Yük Kaybı Eğrisi çizmektedir.
 • Zamana göre belirlediğimiz kriterler çerçevesinde, her bir düğüm noktası için ayrı ayrı talep seyri oluşturulabilmekte ve düğüm noktalarındaki talep değerlerinin zamana bağlı değişimi modellenebilmektedir. Şebekenin her bir zaman aralığındaki talep seyri aynı zamanda, grafik ekranda da görüntülenmekte, simüle edilebilmektedir.
 • Çözüme başlamadan önce hidrolik ayarlar, kalite ayarları, reaksiyon ayarları, süre ayarları ve enerji ayarlarını içeren, analiz ayarları yapılabilmektedir.
 • Ölçülen alan verileri ile simülasyon sonuçlarının karşılaştırılmasını sağlayan bir kalibrasyon dosyası oluşturulmaktadır.
 • Çizimde yer alacak her şebeke elemanı sayısallaştırma menüsüyle otomatik olarak çizilebilmektedir.
 • Çizime sayısallaştırma menüsüyle aktarılan her şebeke elemanın otomatik olarak GIS bağlantısı kurulmakta, öznitelik tabloları doldurulabilmekte ve veritabanında saklanabilmektedir.
 • Her bir şebeke elemanına otomatik olarak sınıf tanımlanmakta ve tablolardan yapılan sorgularla grafik ekranda görüntüye ulaşılmaktadır.
 • İçme suyu projesinde kullanılan obje tabanlı sınıfların görüntü özellikleri Referans Yöneticisi’nde yönetilmekte, bu menüde analiz işleminde bulunan görünüm ayarları, kullanıcı dışında daha önce tanımlı olan parametrelere göre ya da kullanıcı tanımlı Etiket ve Renklendirme işlemlerini yapmaktadır.
 • Yapılan analizler, her raporlama süre adımları için, değerlerin zamana göre ortalaması için, en düşük değerlere göre, en yüksek değerlere göre, en yüksek ve en düşük değerlerin farkına göre ayrı ayrı raporlanabilmektedir.
 • Programın raporlama sonuçları Word, Excel ve html ortamlarında alınabilmektedir.
 • Veritabanında tutulan her bir şebeke elemanı için sınıf üzerinden rapor alınabilmektedir.
 • Borular için; Boru Analiz Sonucu, Boru Bilgileri, Boru Hesap Tablosu, Borulardaki Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Borulardaki Hızın Zamana Bağlı Değişimi Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Düğüm Noktaları için: Düğüm Noktaları Bilgileri, Düğüm Noktaları Analiz Sonuçları, Düğüm Noktalarındaki Basıncın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Düğüm Noktalarındaki Toplam Yükün Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır,
 • Depolar için; Depo Bilgileri, Depo Analiz Sonuçları, Depolardaki Basıncın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Depolardaki Net Gelen Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Pompalar için; Pompa Bilgileri, Pompa Analiz Sonuçlar, Pompalardaki Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Pompalardaki Birim Yük Kaybının Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Vanalar için; Vana Bilgileri, Vana Analiz Sonuçları, Vanalardaki Akışın Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Vanalardaki Birim Yük Kaybının Zamana Bağlı Değişim Grafiği, Vanalardaki Hızın Zamana Bağlı Değişim Grafiği raporları alınmaktadır.
 • Rezervuarlar için; Rezervuar Bilgileri, Rezervuar Analiz Sonuçları raporları alınmaktadır.

KONU BAŞLIKLARI

Icon

TANITIM VİDEOSU

Icon

 

ÜRÜN GÖRSELLERİ

Icon

 

 

 • No labels