Skip to end of metadata
Go to start of metadata

5 Veritabanı Işlemleri

Bölme, Bölmecik ve Şeflik  tablolarında bir takım bilgiler manuel ya da otomatik olarak doldurulmalıdır.

  • No labels