Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1.1 Raster Hazırlık İşlemleri

Raster Hazırla ile proje raster verilerinin, doğru lokasyonlarına taşınması (coğrafi referanslama) işlemine tabi tutmadan önce, grafik ekran üzerinde yerleşeceği konum, pafta adına veya veri ölçeğine göre belirlenebilir. Bu sayede coğrafi referanslanacak olan raster verilerin hızlı ve kolay referanslanması sağlanır.Raster Hazırla ile raster verilerin ön düzeltme işlemleri de gerçekleştirilebilir. Örneğin, proje raster verileri scannerda taranırken, ters, eğik vb. hatalar ile taranmış olabilir. Raster Hazırla penceresindeki aynalama, raster döndürme gibi raster ön düzeltme işlemleri bu hataların giderilmesini sağlayacaktır.

Uygulama Menüsü / Aç işlemi ile Dosya Türü ''Netcad Raster Dosyası'' olarak seçiniz. Bölüm.1_CBS PROJE ALTILIK VERİLERİNİN HAZIRLANMASI\Ham_Veriler\Raster dizini içerisindeki I29_B_07_D_03_C verisini yükleyiniz.

Netcad GIS, tüm raster formatları destekleyerek projenizde kullanabilmenize olanak sağlar.

Katmanlar altına yüklenen 1/1000 ölçekli I29_B_07_D_03_C verisi üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Raster Hazırlık işlemine giriniz.

Gerekiyorsa Raster Ön Düzeltmeleri bölümünü kullanarak aynala, kes ve döndür gibi seçenekleri kullanarak dönüşüm öncesinde raster veri üzerinde ön düzeltmeleri gerçekleştirebilirsiniz.

"Pafta Adı Biliniyor" sekmesinde pafta adını yazıp (I29-B-07-D-03-C)"Uygula" işlemine girildiğinde projeye ait projeksiyon tanımlama penceresi açılacaktır.

Tüm paftalar, standart paftalama sistemine göre iteratif yapıda adlandırılırlar. Bu adlandırmada pafta ölçeği ve lokasyon göz önünde tutulur.

Açılan Proje Özellikleri penceresinde üç nokta butonu ile Projeksiyon Parametreleri penceresini açınız. Açılan projeksiyon parametreleri penceresinde projeksiyon tanımı olarak; (UTM) Universal TransversMerkator 30, datum tanımı olarak; ED50 (EuropeanDatum 1950) ve dilim numarası olarak Merkezi Meridyen bölümü altından dünya sekmesine tıklayarak açılan haritadan çalışılan bölgeye üzerine fare sol tuşu ile tıklayarak otomatik olarak dilim numarası belirlenir.

  • No labels