Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.3.3 Look Up Veri Tablolarının Tanımlanması

up tablolarınınoluşturulması vetanımlanması büyük önem arz etmektedir. Look up tabloları veri tablosu şeklinde oluşturularak, proje katmanlarından istenilen özniteliğe tanımlanırlar.

 1. Tablolar / Yeni Tablo Ekle işlemine giriniz.

 1. Veri Tablosu tablo türünü seçerek, tablo adını ADA_FONKSIYON olarak belirleyiniz ve Tamam ile işlemi bitiriniz.Look Up veri tablosunun adının ADA_FONKSIYON olarak tanımlanmasının sebebi, projedeki ADA katmanının FONKSİYON özniteliğinin veri girişi için kullanılacak olmasındandır.
Projedeki Ada objelerinin fonksiyon tanımlamaları yapılırken Look up tablo kullanılmaması durumunda 'Yeşil Alan' fonksiyonuna sahip objelerin veri girişleri 'Yesil_Aln, Ysl_Aln, Yesilalan, yeşil alan vb…' farklı şekillerde gerçekleşebilir. Bu durum GIS projeleri için hatalı sonuçlar yaratacaktır. Look up tablolar kullanıcıların standart veri girişi yapmalarını sağlarlar.

 1. Tablo düzenle penceresinde Yeni Kolon işlemine giriniz.

 1. Kolon Adı olarak ID yazınız. Veri Türünü Tam Sayı olarak seçiniz.

 1. Tablo düzenle penceresinde Yeni Kolon işlemine giriniz.

 

 1. Kolon Adı olarak FONKSIYON yazınız. Veri Türünü Metin olarak seçiniz.

 

 1. ADA_FONKSIYON tablosu üzerinde fare sağ tuş ile Tablo işlemine giriniz.

 

 1. Açılan pencereden + botunu ile ID ve FONKSIYON kolonlarını aşağıdaki şekildeki gibi doldurunuz. 1. ADA_TIP, MALZEME, YAKIT_TURU, PARSEL_TIP Veri tablolarını, aşağıdaki bilgiler doğrultusunda, yukarıdaki İşlem adımları ile uygulayarak oluşturunuz.

  VERİ TABLOLARI

  KOLONLAR

  ADA_TIP

  ID

   

  ADA_TIP

  MALZEME

  ID

   

  MALZEME

  PARSEL_TIP

  ID

   

  PARSEL_TIP

  YAKIT_TURU

  ID

   

  YAKIT_TURU

 2. Oluşturulan veri tablolarının öznitelik bilgilerini yukarıda anlatılan işlem adımları referans alarak aşağıdaki gibi doldurunuz.

 • No labels