Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.3.4 Look Up Tanımlarının Oluşturulması

Bu bölümde oluşturulan Look Up tablolarının proje katmanlarının özniteliklerine tanımlanması işlemleri anlatılacaktır.

Veri tabanı Yönetimi penceresinde ADA tablosunu + butonu ile açınız. FONKSIYON kolonu üzerinde fare sağ tuş Look Up Tanımla işlemine giriniz.

Look Up penceresinde;

    1. Tablo sekmesinde ADA_FONKSIYON tablosunu,
    2. Değer Kolonu sekmesinde; ID,
    3. Görüntü Kolonu sekmesinde; FONKSIYON değerlerini seçiniz.

 1. Veritabanı Yönetimi penceresinde ADA tablosunu + butonu ile açınız. ADA_TIPI kolonu üzerinde fare sağ tuş Look Up Tanımla işlemine giriniz.

 

 1. Look up penceresinde;
    1. Tablo sekmesinde ADA_TIP tablosunu,
    2. Değer Kolonu sekmesinde; ID,
    3. Görüntü Kolonu sekmesinde; ADA_TIP değerlerini seçiniz. 1. Diğer katmanların lookup tablo tanımlamalarını ADA katmanı için gerçekleştirilen işlemlerdeki gibi oluşturunuz.

 

 • No labels