Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 1. Katmanlar / Sayısallaştırma İşlemine giriniz.


 1. Sayısallaştırma menüsü üzerinde fare Sağ Tuş Tanımlar / Tanım Dosyası Ekle işlemine girerek, .ODF uzantılı *KBS adında yeni bir dosya oluşturunuz. 1. Oluşturulan KBS ikonu seçili iken fare sağ tuş Ekle işlemine giriniz. Ana başlık olarak KBS yazınız ve Tamam butonu ile işlemi bitiriniz. 1. KBS ana başlığı üzerinde fare sağ tuş ile Ekle işlemine giriniz. Alt başlık olarak ADA, obje tipi olarak Alan butonunu seçiniz. 1. Ekrana gelen Sayısallaştırma sihirbazında;
    1. GIS Bağlantısı: Var
    2. Sınıf: ADA
    3. Tabaka: ADA olarak belirtiniz. Sonraki ve Bitir butonları ile işlemi bitiriniz. 1. KBS ana başlığı üzerinde fare sağ tuş ile Ekle işlemine giriniz. Alt başlık olarak PARSEL, obje tipi olarak Alan butonunu seçiniz 1. Ekrana gelen Sayısallaştırma sihirbazında;
    1. GIS Bağlantısı: Var
    2. Sınıf: PARSEL
    3. Tabaka: PARSEL olarak belirtiniz. Sonraki ve Bitir butonları ile işlemi bitiriniz. 1. BINA, ELK_DIREK ve ELK_HAT tabakaları için de uygun sayısallaştırma kalemlerini gerekli işlem adımlarını uygulayarak aşağıdaki şekildeki gibi oluşturunuz.

Sayısallaştırma kalemleri oluşturulduğunda menü aşağıdaki şekilde gözlemlenir.


Sayısallaştır Menüsü altında yer alan KBS ana başlığı seçili iken fare sağ tuş Tanımlar / GIS işlemlerini Kullan ve GIS işlemlerini Düzenle seçeneklerini aktif hale getiriniz.


 • No labels