Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proje altlığı ve vektör veri üretimi için kullanılacak olan verilerin düzenlenmesi, proje kavramsal ve fiziksel veritabanı tasarımları ve bu veritabanına bağlı olarak veri üretmeye uygun olarak hazırlanan proje sayısallaştırma kalemlerinin oluşturulması daha önceki bölümlerde tamamlandı.
Bu aşamadan sonra GIS yapısında verilerin üretilmesi sürecine geçilecektir.


 1. Sayısallaştırma menüsü üzerinde sayısallaştırma yapılması istenen katmana ilişkin sayısallaştırma kalemi üzerine çift tıklanarak seçilir. Sayısallaştırma menüsü üzerinde bulunan ADA kalemine çift tıklanarak 6921 ve 6918 numaralı adaları sayısallaştırınız.


 1. Sayısallaştırılan her obje sonrasında objeye ilişkin bilgi penceresi açılır.


 1. Objenin veritabanı tasarımında belirlenen, sözel veri girişleri yapılır.
Proje veri tabanı tasarım sürecinde tanımlanan look up tablolar sözel veri girişleri için kolay kullanım sağlamakta, kullanıcı kaynaklı hataların yapılması engel olmaktadır.
ADA tabakasında oluşturulan objelere FONKSİYON özniteliğinin veri girişi proje veritabanı tasarımında look up yapıda tanımlandığı için objeler oluşturulduktan sonra veri girişleri bu tanımlar üzerinden seçilerek yapılacaktır.


 1. Proje veritabanında katman öznitelikleri için daha önce tanımlanmış olan değer kolonları sayesinde, bu kolonlara ilişkin veriler Netcad GIS tarafından otomatik olarak proje veri tabanında oluşturulur.

ADA tabakası için proje veritabanında ALAN özniteliğinin objeler oluşturuldukça otomatik olarak hesaplanarak veritabanına yazılabilmesi için değer kolonu tanımlanmıştı; tanımlanan bu değer kolonu sayesinde alanlar veritabanına otomatik olarak yazılmaktadır.


 1. Projedeki adaların sayısallaştırma işlemleri ve öznitelik veri girişlerini yukarıdaki işlem adımları takip ederek oluşturunuz.Her bir adanın içerisinde yer alan parsellerin toplam alanlarının ada toplam alanına eşit olması gereklidir ve ada içerisindeki parsel objelerinin sınırlaşması gerekmektedir. Bunun için sayısallaştırma işlemi esnasında Nokta Yakalama Araçları kullanılmalıdır.

 1. PARSEL tabakasında parsel objelerinin sayısallaştırılması için ADA katmanındaki objeler referans olarak kullanılmalıdır.


 1. Sayısallaştırma menüsünden PARSEL sayısallaştırma kalemini seçiniz ve Nokta Yakalama Araçları içerisinden Son Nokta yakalama modunu aktif hale getiriniz. 1. 6918 numaralı adanın parsellerini Nokta Yakalama Araçlarını kullanarak tamamlayınız ve her parselin öznitelik veri girişlerini yapınız.
 1. PARSEL sayısallaştırma işlemleri 6921 numaralı ada için de yukarıdaki adımlar takip edilerek yapılır ve öznitelik bilgi girişleri gerçekleştirilir. 1. Bina sayısallaştırma işlemleri için, online harita altlık olarak kullanılacaktır. Referanslar üzerinde fare sağ tuş ile açılan menüden Ekle/ Online Haritalar/ Google Uydu Fotoğrafı projeye eklenir. 1. Katmanlara yeni bir katman olarak gelen altına gelen online harita kategorisi çizim olarak en üstte çizildiği için üzerinde fare sağ tuş Alta Taşı/ En Alta Taşı işlemi gerçekleştirilir. 1. Sayısallaştırma menüsü BINA kalemine çift tıklanarak 6921 ve 6918 numaralı adaların binalarını online harita altlığı üzerinden sayısallaştırınız ve öznitelik bilgi girişlerini gerçekleştiriniz • No labels